בקרת מנועי צעד - control step motor

מק"ט: #3565 | משך קורס: 24 שעות אק'

בקרת מנועי צעד מיועד לאנשים העוסקים בהגדרה, פיתוח ותחזוקה של מערכות בקרה והנעה חשמלית המבוססות על מנועי צעד. הקורס הינו בעל אוריינטציה מעשית ונכתב על סמך ניסיון מצטבר בתחום והוא עוסק בבקרת מנועי צעד בהיבט רב תחומי ודן בכל מגוון הנושאים הקשורים לנושא: הנדסת מערכות, טכנולוגיה, בקרה ואלקטרוניקת הספק.

*שדות חובה
PDF version

מטרות הקורס

מטרת הקורס הינה הצגת ידע מקיף בנושא לצורך הקניית יכולת הגדרה וליווי פיתוח של מערכות בקרת תנועה עם מנועי צעד, עם דגש על מערכות אופייניות לתעשיית ההיי-טק.

נושאי הקורס

▪ מבוא לבקרת תנועה עם מנועי צעד: מאפיינים יתרונות וחסרונות
▪ טכנולוגיה של מנועי צעד
▪ מודלים של מנועי צעד
▪ שיטות בקרה של מנועי צעד
▪ מעגלי הספק לבקרת מנועי צעד
▪ בקרת זרם בשיטת PWM
▪ אפיון עבודה ודינאמיקה של מנועי צעד
▪ בקרת מנוע צעד בשיטת Microstepping
▪ שיטות לריסון תגובת מנועי צעד
▪ דיוק סטטי ודינאמי של מנועי צעד
▪ בחירת מנוע צעד + בקר ע"פ אופיין עומס מכני
▪ בקרת מהירות מנוע צעד בשיטת PLL
▪ שיטות בדיקה של מנועי צעד
▪ דיון פתוח והצגת שאלות - המשתפים מתבקשים להציג שאלות ובעיות טכניות מתחום עיסוקם

תגיות