מניעת כשל של מערכות ברעידות והלמים

מק"ט: #3571 | משך קורס: 40 שעות אק'

במסגרת קורס זה ננסה להבין כיצד ניתן למנוע כשל של מערכות ברעידות והלמים ואת חשיבות הנושא, משום שכ-1/3  מהכישלונות הקשורים לעמידות של ציוד אלקטרוני בתנאי הסביבה בשדה, נגרמים בשל חשיפה לרעידות והלמים. 

במסגרת הקורס יפורטו הנושאים הבאים:

 • יתוארו השפעות תנאי הסביבה הדינאמיים על תפקוד ואמינות המערכות

 • יוסברו הדרישות לעמידות של ציוד אזרחי וצבאי

 • יסקרו הנזקים, המקורות והמאפיינים של כישלונות ברעידות והלמים מושגי יסוד ושיטות לחישוב ההתנהגות הדינאמית של מערכות החשופות לרעידות סינוסואידאליות, אקראיות והלמים.

 • יתוארו שיטות לביצוע ניסויים, ומנגנוני כשל של מערכות, תוך שימת דגש על פתרונות הולמים

 • יוצגו כללים לתיכון יעיל של מערכות לעמידה בתנאי רעידות והלמים

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

קהל יעד

 •  מנהלים
 •  מהנדסים
 •  טכנאים העוסקים בפיתוח מערכות אזרחיות וצבאיות מכל הסוגים. 

מטרות

 • להבין את ההתנהגות הדינאמית של מערכות
 • להכיר את הבעתיות במערכות החשופות לתנאי הסביבה ואת קריטריוני הכשל העיקריים
 • לתכנן ביעילות מערכות לעמידה ברעידות והלמים
   

תנאי קדם

לא נדרש כל ניסיון קודם בתיכון מערכות.

נושאים

 • מבוא ומושגי יסוד בדינאמיקה של מבנים
 • תנודה חופשית של מערכת דרגת חופש אחת
 • שיטות לחישוב תדר תהודה של מבנים מכאניים (נוסחאות, קירובים ותוכנית מחשב)
 • הריסון והשפעתו על התגובה הדינאמית של המבנה
 • תנודה מאולצת של מערכת דרגת חופש אחת
 • כשל התעייפות ברעידות
 • קריטריוני כשל לתכנון ציוד אלקטרוני
 • הגדרה ותיכון לעמידה בהלמים מכאניים והלמי ירי
 • עקרונות לתכן אריזות לציוד אלקטרוני
 • עקרונות בחירה ושילוב בולמי זעזועים במערכות
 • מאפייני הרעידה האקראית
 • ניסויי הרעדה, הלמים וקביעת מאפיינים דינאמיים של מערכות
 • המלצות וכללי "זהב" לתיכון דינאמי יעיל   
תגיות