סמינר SQL for Testers

מק"ט: #12045 | משך קורס: 8 שעות אק'

מטרת הסמינר הינה להקנות למשתתפים בו את הידע והיכולת הטכנית לכתיבה של שאילתות SQL בסיסיות מול בסיס הנתונים של חברת Microsoft – SQL Server 2008. 

*שדות חובה
PDF version

תנאי קדם

היכרות בסיסית עם עולם המושגים של מסדי נתונים רלציוניים.

קהל יעד

אנשי בדיקות תוכנה. 

נושאים

Introduction to Transact-SQL

 • The Transact-SQL Programming Language
 • Types of Transact-SQL Statements
 • Transact-SQL Syntax Elements

Retrieving Data

 • Retrieving Data by Using the SELECT Statement
 • Filtering Data
 • Formatting Result Sets
 • How Queries Are Processed
 • Performance Considerations
 • Retrieving Data and Manipulating Result Sets

Grouping and Summarizing Data

 • Listing the TOP n Values
 • Using Aggregate Functions
 • GROUP BY Fundamentals
 • Generating Aggregate Values Within Result Sets (Rollup & Cube)
 • Grouping and Summarizing Data

Joining Multiple Tables

 • Using Aliases for Table Names
 • Combining Data from Multiple Tables
 • Combining Multiple Result Sets
 • Querying Multiple Tables

Working with Subqueries

 • Introduction to Subqueries
 • Using a Subquery as a Derived Table
 • Using a Subquery as an Expression
 • Using a Subquery to Correlate Data
 • Using the EXISTS and NOT EXISTS Clauses
 • Working with Subqueries

 

תגיות