עקרונות ומערכות ל"א נגד מכ"מ

מק"ט: #56900 | משך קורס: 40 שעות אק'

הקורס יעסוק בל"א נגד מכ"ם ויגע בסוגי הל"א האחרים, תוך הצבעה על מקומם בפעילות הל"א הכוללת. נכלל גם פרק הכרחי על עקרונות מכ"ם.
הקורס מתעדכן מדי פעם בחידושים הטכנולוגיים והקונספטואליים.
כוונת הקורס היא להביא את המאזינים (או חלקם) למצב בו יוכלו לגשת לעבודה מעשית בפיתוח מערכות ל"א. יש להבין עם זאת שהקורס אינו יכול לכסות את כל המידע הקיים בתחום, ולצורך פיתוח יצטרכו להשלים את הידע במכם ובנושאי ל"א שונים.
זהו קורס מעשי בהנדסת מערכות ל"א. הוא אינו מפתח בדרך כלל את התיאוריה הבסיסית, אלא משתמש בתוצאותיה. הוא מוגש בעברית בעזרת שקפים באנגלית, ואינו כולל חומר מסווג.
 

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות הקורס

 • הכרות עם נושא הל"א
 • הבנה של עקרונות הל"א
 • גישה אל הכלים המתמטיים המאפשרים הערכה של ביצועי הל"א
 • הכרות עם מדגם מייצג של מערכות ל"א
   

קהל היעד

הקורס מיועד למי שמתעתדים לעסוק בפיתוח ל"א, ומי שעוסקים בנושאים קרובים (מכם, תקשורת, או בתחומים אחרים, כגון תחזוקת ל"א) והמעוניינים  להרחיב את השכלתם.

נושאים

עץ הל"א:

 • הגדרת הל"א, סוגי הל"א: פסיבי ואקטיבי
 • חסימה/הטעיה, מנגד/ליווי
 • חסימה/הטעיה להגנה עצמית

 

אנטנות מכם ול"א:

 • דיאגראמות קרינה. רוחבי אונה, מידות, שבח ומפתח אפקטיבי
 • קיטוב
 • אנטנות בסיסיות
 • סריקה מכנית בחיפוש ובעקיבה
 • אנטנות מונופלס
 • מערכים קבועים
 • מערכים פזיים  – פסיביים ואקטיביים
 • עדשת רוטמן

 

עיקרי המכם:

 • הגדרת המכם המונוסטטי, הבי-סטטי והמולטי-סטטי
 • צגים
 • אפקט הדופלר
 • דחיסת מתקף אנלוגית וספרתית
 • עקיבת טווח ומהירות – אנלוגית וספרתית
 • עקיבה ע"י סריקה (קונית וקוית)
 • עקיבה ע"י מיתוג אונות
 • מונופלס דו ערוצי
 • COSRO
 • מונופלס קלאסי

 

 

משוואת המכם המונוסטטי:

 • משוואת המכם הלא קוהרנטי ומשוואת המכם הקוהרנטי
 • התחשבות בדחיסת  מתקף
 • השפעת הניחות האטמוספרי

 

דטקציה ועיבוד אות:

 • רעש תרמי
 • פונקציות צפיפות ההסתברות (PDF)
 • הסתברות התרעת שווא והסתברות גילוי
 • זמן בין התרעות שווא
 • יחס אות לרעש נדרש
 • אינטגרציה לא קוהרנטית של פולסים
 • אינטגרציה קוהרנטית
 • FFT
 • CFAR

 

הנחיית טילים:

 • גיאומטריות של הנחית 3 נקודות והנחייה פרופורציונית
 • פיקוד אל קו הראיה
 • ביות וטיסה לנקודת מפגש עתידית
 • CLOS, הנחייה חצי אקטיבית והנחייה אקטיבית
 • עקיבה וביות אל חוסם

 

קליטת ל"א:

 • ספרת הרחש
 • מקלטי CVR וסופרהט
 • בנק מסננות
 • IFM
 • משוואות הקליטה וחישובי טווח
 • קליטת אותות דחיסים
 • מקלט Bragg
 • מקלט דוחס
 • מקלט "ספרתי" (מבוסס FFT)
 • שיטות DF: מסתובב, השוואת עצמות, אינטרפרומטריה, DTOA
 • שיטות איכון: טריאנגולציה, מדידת השפלה, TOA
 • ארכיטקטורות ומבנה של  RWR ו-ESM

 

חסימה מנגד/לווי:

 • חסימת רעש
 • משוואות הקטנת טווח הגילוי וטווחי סיכוך
 • מטרות שווא
 • טיפול במספר איומים

 

הגנה עצמית:

 • טכניקות בסיסיות: RGPO, VGPO, RAN RAP
 • אפנון AM
 • חסימת הערוץ היורד
 • טכניקות אכזוטיות: חסימה קואופרטיבית, הקפצת קרקע, חסימה בקיטוב ניצב, חסימת cross-eye
 • הגישה לפיתוח טכניקות להגנה עצמית

 

משוואות ההגנה העצמית:

 • טווחי סיכוך עצמיים בחסימת רעש ובחסימת פולסים, נגד מכמים לא קוהרנטיים ומכמים קוהרנטיים
 • טווחי סיכוך נגד טילים חצי אקטיביים וטילים אקטיביים
 • טווחים של חסימת הערוץ היורד
 • תוצאות סימולציה
 • השפעת הקטנת שח"ם
 • המשוואות עבור חוסם בעל הספק קבוע וחוסם בעל הגבר קבוע

 

מערכות ECM:

 • FML
 • DRFM (זכרון תדר ספרתי)
 • הסחת דופלר
 • ארכיטקטורות של חוסמים
 • ניהול הספק
 • עקיבת PRI

 

חסימת :Off board

 • מוץ
 • נורי RF
 • חוסמים/מטעים נגררים
 • גופי הטעיה
 • : ECCM
 • ECCM נגד ל"א פסיבי ו-ECCM נגד ל"א אקטיבי

 

שונות:

 • ממשק אדם מכונה
 • בחירה בין פוד למערכת פנימית בהגנה עצמית
 • גורם הזמן בפיתוח ובהשבחה של ל"א
 • התפתחויות צפויות בתחום הל"א
   
תגיות