תיכון תרמי של מערכות

מק"ט: #5800 | משך קורס: 40 שעות אק'

בקורס זה יוסברו המושגים ושיטות החישוב היסודיים במעבר חום, ויתואר כיצד ניתן ליישם ידע זה בתיכון תרמי של מערכות אזרחיות וצבאיות. במסגרת הקורס יוצגו שיטות קירור שונות עם השוואות ביניהן.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

הקורס יאפשר למשתתף להבין את ההתנהגות התרמית של מערכות שונות, לזהות מנגנוני מעבר חום דומיננטיים, לבנות מודלים תרמיים ראשוניים, להשוות בין שיטות קירור אלטרנטיביות באופן בסיסי, ולהגיע לתכן טוב יותר תוך כדי התחשבות והבנת האספקטים התרמיים.

קהל יעד

 

מנהלים / מהנדסים / טכנאים העוסקים בפיתוח מערכות אזרחיות וצבאיות מכל הסוגים. לא נדרש ניסיון קודם בתיכון מערכות, רצוי ידע מכני מוקדם.

נושאים

  

 • מבוא למעבר חום ותיכון תרמי של מערכות אזרחיות וצבאיות
 • מנגנוני מעבר חום (הולכה, הסעה, קרינה)
 • סקירת תקנים Mil, ETSI, NBES, JEDECוהשפעתם  על התכן התרמי
 • שיטות ועקרונות לקירור בהסעה חופשית  -  מחליפי חום
 • שיטות ועקרונות קירור בהסעה מאולצת – מאווררים , בטור ובמקביל
 • תיכון תרמי של מעגלים מודפסים
 • מבנה תרמי של רכיבים אלקטרוניים , דרכים לפיזור החום ברמת רכיב/כרטיס,  קריטריוני כשל של רכיבים אלו
 • עקרונות התיכון התרמי בכלים נומריים- כולל דוגמאות פשוטותוהתנסות בתכן בתוכנת CFD
 • ניסויים תרמיים ושיטות מדידה
 • פתרונות קירור מתקדמים (TEC, Heat Pipe …)
 • דוגמאות מלוות וההמלצות לתיכון תרמי יעיל
תגיות