תקשורת רדיו- RF Basic

מק"ט: #60200 | משך קורס: 40 שעות אק'

אות הRF הנו אות חשוב ומורכב והוא חודר לחיינו יותר ויותר בשגרת היומיום, ברדיו ,טלוויזיה , בסלולר, בגישה לאינטרנט  במחשבים ובטלפוניה. בתעשייה מוצא אות הRF את מקומו המכובד במערכות תקשורת, בקרה, במערכות מודיעין ובמערכות צילום וצפייה מיוחדות.

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות

מטרת הקורס הנה להקנות למשתתפים מושגים ראשוניים בתחום ה-RF, הבנת אות RF, מושגים מתחום ה -  RF כגון ספרת רחש ויחס אות לרעש, שיטות אפנון וריבוב, טכניקות קליטה ושידור וכן דוגמאות של מערכות תקשורת שונות.

קהל יעד


▪ אנשי תוכנה, אנשי תעשיה וצבא המעוניינים לרכוש ידע בסיסי בתחום התקשורת האנלוגית והספרתית
▪ אנשים המעוניינים להתמקצע בבדיקות, יצור ותחזוקה של מערכות RF
▪ עובדי אלקטרוניקה בתחומים הסמוכים לעיסוקים הקשורים ל RF
▪ עובדי הנדסה, בד"ס, מתכנני ASIC/FPGA , המעוניינים להרחיב את הידע בתחום.
 

דרישות קדם

ידע בסיסי באלקטרוניקה / טכנאי /הנדסאי /מהנדס אלקטרוניקה.

נושאים

רקע

 • מה זה RF ושימושים עיקריים.

 

מבוא:

 •  יחידות – מתח , זרם , הספק, דציבל , dBm והקשר ביניהם
 •  אותות – ייצוג אותות בזמן ובתדר והקשר ביניהם.
 •  ספקטרום התדרים ושימושם :
 •  תווך פיזי
 • תווך אלחוטי
 •  אופני ההתפשטות בתדרים  השונים
 •  הקצאת תדרים.
  • רעש במערכות
 • סיגנל
 • רעש ורעש לבן
 • ספרת רחש וטמפרטורת רחש.
 • חיבור רעשים.
 • יחס אות לרעש (SNR)

 

שיטות אפנון – כולל מבנה משדרים ומקלטים ויחס אות לרעש

 •  פולסים (PAM,PFM,PPM,PWM)
 • אנלוגיים (AM,DSB,SSB,VSB,FM)
 • מבנה מקלטים, תדר בבואה, סף קליטה

 

שיטות ריבוב – עקרונות ושימושים

 • זמן TDMA
 • תדר FDMA
 • קוד CDMA

 

תקשורת ספרתית

 • הסיבות לשימוש באות ספרתי
 • דגימה ושחזור
 • כימוי וקידוד
 • ביטים וסימבולים
 • קצב הערוץ – נוסחת שנון.
 • שיטות קידוד ושיטות מפתוח
 • רעשי פאזה ו – jitter.
 • אפנון מסתגל
 • הפרעה בין – סימנית
 • דיאגרמת העין ודיאגרמת מצבים
 • גילוי ותיקון שגיאות

 

מבוא לתקשורת סלולארית

 • העיקרון התאי
 • התפתחות דורות הסלולר – 2G,3G,4G
 • ארכיטקטורת רשת

 

מערכות WiMax

 • עיקרון הפעולה
 • תדרי שידור
 • שיטת האפנון והמידע המועבר
 • ארכיטקטורת רשת

 

תקשורת  WLAN

 

תקשורת  BlueTooth

 

רכיבי תקשורת ומיקרוגל

 • מסננים לתדר נמוך, לתדר בינוני, לתדר גבוה, מסננים לרוחב סרט (Notch)
 • ערבלים (פעולת הערבול, מטרת הערבול ,שימושים, ערבל כללי, ערבל דיודה, ערבל מאוזן)
 • מתנדים (תנאי התנודות, מתנד כללי, מתנד משוב חיובי, מתנד GUNN, מתנדי גביש, מתנד DRO, מתנד DTO)
 • סירקולטור
 • דיפלקסר ודופלקסר
 • מצמד כיווני

 

ליניאריות ועיוותים בתחום ההספק והזמן

 • תחום דינמי
 • IP3
 • נקודת דחיסה  1 dB Compression point
 • אפנון הדדי IMODמסדר שני ומסדר שלישי
 • אפנון מצולב XMOD
 • פעימה מסדר שלישי CTB

 

כבלים ומחברים

 •  כבל קואקסיאלי, אימפדנס אופייני, החזרות בכבל, גלים עומדים ויג"ע, תיאום עכבות, ניחות הכבל בתדרים השונים, השפעת טמפרטורה.
 •  גלבו ושימושיו, אופני התפשטות, תדר קיטעון, תיאום גלבו, סוגי גלבו, חיבור גלבו לכבל ולאנטנה.
 • מחברים ומתאמים בין קואקס לגלבו.

 

אנטנות

 • עיקרון התפשטות גלים אלקטרומגנטיים
 • עקום הקרינה של האנטנהוסוגי עקומים נפוצים
 • דיאגרמת סמיט.
 • הגבר הכיווניות ( D- Directivity)
 • הגבר ההספק ( G-Gain)
 • עכבת הכניסה לאנטנה (אימפדנס האנטנה)
 • נצילות האנטנה ( η )
 • קיטוב האנטנה ( פולריזציה – polarization)
 • רוחב סרט של האנטנה ( BandWidth)
 • סוגי אנטנות - דיפול, מונופול, דיפול מקופל, יאגי, שופר, צלחת, רשת
 • צמצום הפרעות קליטה עם מערך
 • Diversity                     

 

מבנה ועיקרון פעולת צב"דים 

 •  מחולל תדר
 •  מד יג"ע
 •  מד – הספק
 • אוסצילוסקופ
 •  נתח תדרים

 

מערכות HF

 

מערכות רדיו מיקרוגל

היקף

היקף הקורס הינו 40 שעות אקדמאיות

תגיות