תקשורת רדיו- RF Basic

מק"ט: #60200 | משך קורס: 40 שעות אק'

אות הRF הנו אות חשוב ומורכב והוא חודר לחיינו יותר ויותר בשגרת היומיום, ברדיו ,טלוויזיה , בסלולר, בגישה לאינטרנט  במחשבים ובטלפוניה. בתעשייה מוצא אות הRF את מקומו המכובד במערכות תקשורת, בקרה, במערכות מודיעין ובמערכות צילום וצפייה מיוחדות.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

מטרת הקורס הנה להקנות למשתתפים מושגים ראשוניים בתחום ה-RF, הבנת אות RF, מושגים מתחום ה -  RF כגון ספרת רחש ויחס אות לרעש, שיטות אפנון וריבוב, טכניקות קליטה ושידור וכן דוגמאות של מערכות תקשורת שונות.

קהל יעד


▪ אנשי תוכנה, אנשי תעשיה וצבא המעוניינים לרכוש ידע בסיסי בתחום התקשורת האנלוגית והספרתית
▪ אנשים המעוניינים להתמקצע בבדיקות, יצור ותחזוקה של מערכות RF
▪ עובדי אלקטרוניקה בתחומים הסמוכים לעיסוקים הקשורים ל RF
▪ עובדי הנדסה, בד"ס, מתכנני ASIC/FPGA , המעוניינים להרחיב את הידע בתחום.
 

דרישות קדם

ידע בסיסי באלקטרוניקה / טכנאי /הנדסאי /מהנדס אלקטרוניקה.

נושאים

רקע

 • מה זה RF ושימושים עיקריים.

 

מבוא:

 •  יחידות – מתח , זרם , הספק, דציבל , dBm והקשר ביניהם
 •  אותות – ייצוג אותות בזמן ובתדר והקשר ביניהם.
 •  ספקטרום התדרים ושימושם :
 •  תווך פיזי
 • תווך אלחוטי
 •  אופני ההתפשטות בתדרים  השונים
 •  הקצאת תדרים.
  • רעש במערכות
 • סיגנל
 • רעש ורעש לבן
 • ספרת רחש וטמפרטורת רחש.
 • חיבור רעשים.
 • יחס אות לרעש (SNR)

 

שיטות אפנון – כולל מבנה משדרים ומקלטים ויחס אות לרעש

 •  פולסים (PAM,PFM,PPM,PWM)
 • אנלוגיים (AM,DSB,SSB,VSB,FM)
 • מבנה מקלטים, תדר בבואה, סף קליטה

 

שיטות ריבוב – עקרונות ושימושים

 • זמן TDMA
 • תדר FDMA
 • קוד CDMA

 

תקשורת ספרתית

 • הסיבות לשימוש באות ספרתי
 • דגימה ושחזור
 • כימוי וקידוד
 • ביטים וסימבולים
 • קצב הערוץ – נוסחת שנון.
 • שיטות קידוד ושיטות מפתוח
 • רעשי פאזה ו – jitter.
 • אפנון מסתגל
 • הפרעה בין – סימנית
 • דיאגרמת העין ודיאגרמת מצבים
 • גילוי ותיקון שגיאות

 

מבוא לתקשורת סלולארית

 • העיקרון התאי
 • התפתחות דורות הסלולר – 2G,3G,4G
 • ארכיטקטורת רשת

 

מערכות WiMax

 • עיקרון הפעולה
 • תדרי שידור
 • שיטת האפנון והמידע המועבר
 • ארכיטקטורת רשת

 

תקשורת  WLAN

 

תקשורת  BlueTooth

 

רכיבי תקשורת ומיקרוגל

 • מסננים לתדר נמוך, לתדר בינוני, לתדר גבוה, מסננים לרוחב סרט (Notch)
 • ערבלים (פעולת הערבול, מטרת הערבול ,שימושים, ערבל כללי, ערבל דיודה, ערבל מאוזן)
 • מתנדים (תנאי התנודות, מתנד כללי, מתנד משוב חיובי, מתנד GUNN, מתנדי גביש, מתנד DRO, מתנד DTO)
 • סירקולטור
 • דיפלקסר ודופלקסר
 • מצמד כיווני

 

ליניאריות ועיוותים בתחום ההספק והזמן

 • תחום דינמי
 • IP3
 • נקודת דחיסה  1 dB Compression point
 • אפנון הדדי IMODמסדר שני ומסדר שלישי
 • אפנון מצולב XMOD
 • פעימה מסדר שלישי CTB

 

כבלים ומחברים

 •  כבל קואקסיאלי, אימפדנס אופייני, החזרות בכבל, גלים עומדים ויג"ע, תיאום עכבות, ניחות הכבל בתדרים השונים, השפעת טמפרטורה.
 •  גלבו ושימושיו, אופני התפשטות, תדר קיטעון, תיאום גלבו, סוגי גלבו, חיבור גלבו לכבל ולאנטנה.
 • מחברים ומתאמים בין קואקס לגלבו.

 

אנטנות

 • עיקרון התפשטות גלים אלקטרומגנטיים
 • עקום הקרינה של האנטנהוסוגי עקומים נפוצים
 • דיאגרמת סמיט.
 • הגבר הכיווניות ( D- Directivity)
 • הגבר ההספק ( G-Gain)
 • עכבת הכניסה לאנטנה (אימפדנס האנטנה)
 • נצילות האנטנה ( η )
 • קיטוב האנטנה ( פולריזציה – polarization)
 • רוחב סרט של האנטנה ( BandWidth)
 • סוגי אנטנות - דיפול, מונופול, דיפול מקופל, יאגי, שופר, צלחת, רשת
 • צמצום הפרעות קליטה עם מערך
 • Diversity                     

 

מבנה ועיקרון פעולת צב"דים 

 •  מחולל תדר
 •  מד יג"ע
 •  מד – הספק
 • אוסצילוסקופ
 •  נתח תדרים

 

מערכות HF

 

מערכות רדיו מיקרוגל

היקף

היקף הקורס הינו 40 שעות אקדמאיות

תגיות