Access Development Using VBA 2013

מק"ט: #3989 | משך קורס: 28 שעות אק'

Access היא תוכנת מסד נתונים הכלולה בחבילת ה-Office. התוכנה מאפשרת פיתוח של מערכת מידע מלאה, הכוללת מלבד מסד הנתונים גם ממשק משתמש עשיר, פונקציונאליות ותהליכים מורכבים העושים שימוש בשפת התכנות VBA המובנית ביישומי Office.
הקורס מפגיש את משתמש Access המנוסה עם מבני המידע התכנותיים הנמצאים מאחורי הקלעים של התוכנה, ונותן בידיו את היכולת להוסיף לאפליקצייה שהוא מפתח פונקציונאליות מורכבת ככל שיידרש, מבלי להזדקק לסביבות פיתוח חיצוניות.

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות

בסיום הקורס המשתתף יכיר את עקרונות התכנות ב-VBA, ידע להבחין בין שתי ספריות האובייקטים המרכזיות של Access, יוכל להשתמש במנגנון האירועים כדי ליצור ממשק משתמש מורכב ולהגדיר בו תהליכים, יכיר את הפקודות הבסיסיות בשפת השאילתות SQL וידע לבצע מניפולציות בנתונים באמצעות תהליכים תכנותיים.

קהל יעד

משתמשי Access ותיקים, בעלי ניסיון בבניית מסדי נתונים ובפיתוח אפליקציות Access שכוללות את כל סוגי האובייקטים הקיימים בתוכנה (שאילתות, טפסים, דוחות, מאקרו), המעוניינים להתקדם לאפליקציות שכוללות קוד ומניפולציות מורכבות על ממשק המשתמש ועל הנתונים.

תנאי קדם

היכרות טובה עם פיתוח מסדי נתונים ב-Access.

נושאים

מבוא לשפת VBA ולסביבת הפיתוח VBE

תיאור מטרות השימוש בשפה, היכרות עם מושגי יסוד בתכנות פרוייקטים ב-VBA והיכרות עם סביבת הפיתוח שבה מתבצע תהליך התכנות.

 • אבולוציה של VBA
 • היקף תחולת השפה וסוגי התוצרים שלה
 • גישה לחלון ה-VBE והיכרות עם מבנה המסך
 • עבודה עם ה-Project Explorer
 • עבודה עם חלון המאפיינים

 

ראשית התכנות ב-VBA

התנסות ראשונה בכתיבת קוד ב-VBA ולימוד כללי כתיבה ומוסכמות כתיבה בשפה.

 • יצירת מודול וכתיבת סאברוטינה
 • כללי מתן שמות
 • קריאה לפקודות
 • תיעוד והערות

 

משתנים, קלט ופלט

תיאור הדרך לאחסון וניהול מידע תוך כדי מימוש תהליך, וטכניקות שונות לקיום אינטראציה מול המשתמש ותהליכי קלט ופלט.

 • הצהרה על משתנה, טיפוסי נתונים
 • השמה ושימוש במשתנים
 • שימוש בפונקציות לקלט מהמשתמש
 • היכרות עם פונקציות פלט למשתמש

 

מבני זרימה ב-VBA

היכרות עם מבנים השולטים על זרימת הקוד תוך כדי ריצה, בתוכם התניות - למימוש מותנה של קוד, ולולאות לחזרה על בלוק קוד כמה פעמים.

 • התניות If
 • Select Case
 • לולאת For
 • לולאת Do-While

 

סאברוטינות ופונקציות

היכרות עם סוגים שונים של יחידות קוד, תהליכי הפניות בין יחידות קוד שונות, שימוש בפונקציות קיימות ב-VBA, הוספת פונקציונאליות חדשה לתהליך התכנות ולתוכנה עצמה.

 • היכרות עם פונקציות VBA
 • קריאה לסאברוטינה אחרת
 • הגדרת פרמטרים לסאברוטינה
 • כתיבת פונקציות, ההבדל בין פונקציה לסאברוטינה
 • שימוש בפונקציות מותאמות אישית

 

מבוא לתכנות מונחה עצמים ב-VBA

היכרות עם מושגי יסוד בתכנות מונחה עצמים הנחוצים להבנת מודל האובייקטים של התוכנה ותהליכי זרימת המידע בתכנה.

 • מחלקה, אובייקט
 • חברי מחלקה - מאפיינים, שיטות ואירועים
 • מהותו של קשר גומלין בין אובייקטים, ומהו מודל אובייקטים
 • עבודה עם Collections ולולאת For Each
 • מקומו של VBA באפליקציית Access
 • סקירת הסיטואציות הנפוצות שבהם מפתח אפליקצייה משתמש ב-VBA להוספת פונקציונאליות.
 • שילוב קוד באפליקצייה - טיפול באירועי טפסים, דוחות ופקדים
 • שתי ספריות אובייקטים נפרדות: Access, DAO

 

פעולות ממשק משתמש

תיאור הדרכים לגישה תכנותית לממשק המשתמש, לביצוע פעולות באובייקטים של מסד הנתונים, בתצוגות טפסים ובפקדים.

 • המחלקה DoCmd
 • גישה למאפייני טופס ולמאפייני פקד
 • גישה למידע ולמאפיינים בטפסים פתוחים אחרים

 

SQL

SQL היא שפת שאילתות גלובלית לעבודה מול מסדי נתונים. היכרות בסיסית עם השפ ה הכרחית לגישה תכנותית לפעולות של שליפת נתונים ומניפולציות על נתונים.

 • היכן ב-Access ניתן לכתוב SQL
 • שאילתות בחירה וסינון
 • שאילתות הוספה, עדכון ומחיקה

 

מודל האובייקטים DAO

האובייקטים הכלולים במודל DAO מייצגים את הנתונים במסד הנתונים ואת המבנים השונים המשמשים לארגונם. היכרות עם אובייקטים אלו משמשת לביצוע מניפולציות על מסד הנתונים בגישה תכנותית.

 • סקירה של מחלקות מרכזיות במודל, אוספים מרכזייים וקשרי גומלין ביניהם
 • עבודה עם אובייקט Recordset
 • הגדרת טבלאות ושאילתות במסד הנתונים
 • עבודה עם פרמטרים
 • שינוי נתונים באמצעות הרצת שאילתות פעולה

 

פניה ליישומים אחרים

היכרות הדרכים לתקשורת מתוך Access עם תוכנה או עם תוכן חיצוניים ל-Access

 • מהי Reference? הוספת Reference לפרויקט
 • יצירת אובייקטים ממחלקות בספריות חיצוניות

 

הגנה על פרויקט קוד

דרכים להגנה על קוד, למטרות שמירה על תהליכים ושמירה על זכויות יוצרים

 • הגנה באמצעות סיסמה לצפיה בפרויקט
 • הגנה באמצעות קומפילציה (הידור)
תגיות
אקסס   |   אופיס