Advanced Power Supply Design

מק"ט: #5270 | משך קורס: 24 שעות אק'

ממירי DC/DC מבודדים נמצאים כמעט בכל מכשיר ובכל מערכת שבה נדרשת רמה גבוהה יותר של מורכבות מערכתית מבחינת שינויים גדולים במתחים, בטיחות, הפרדת אדמות או EMC.
קורס זה יקדם את המשתתף בנושאים מתקדמים יותר באלקטרוניקת הספק הקשורים לממירים מבודדים, תכנון סלילים ושנאים וכניסה יותר לעומק בנושא הבקרה של ממירים.
עקב המורכבות של הנושאים, הקורס אינו מיועד למתחילים ורמת הקושי תהיה בינונית על מנת לאפשר למשתתף כמה שיותר ידע מתקדם בתחום.
 

*שדות חובה
PDF version

מטרות

 

 • ספקי כוח מבודדים
 • תכנון FLYBACK, CCMו- DCM
 • תכנון סלילים ושנאים
 • תכנון FORWARD, CCMDCM, ו- Active Clamp
 • בקרה ויציבות

קהל יעד

 • מהנדסים אנלוגיים מנוסים בעלי ידע בסיסי בהספק
 • מהנדסי מערכת
 • מפתחי מעגלי הספק

תנאי קדם

 

 • ידע ונסיון בתכנון ספקי כוח
 • מפתחים שעברו קורס 526  
 • קורס זה מועבר ברמת קושי בינונית ואינו מיועד למתחילים בתחום ההספק

נושאים

 

פרק 1 - ממירים מבודדים
 

 מבוא

 

 • משפחות הממירים המבודדים
 • סליל ושנאי, מבנה, קצת נוסחאות, הסכם הנקודות
 • תזכורת BUCK, BOOST
 • ממיר FORWARD
 • אופן פעולה DCM, CCM
 • תכנון
 • תרגול וסימולציה  
   

       ממיר FLYBACK

 

 • אופן פעולה DCM, CCM
 • תכנון
 • תרגול וסימולציה

 

פרק 2 – תכנון מתקדם 
 

 • תכנון סלילים ושנאים
 • תכנון סליל
 • תכנון שנאי
 • ממיר FORWARD
 • Active Clamp
 • דיודות סינכרוניות במוצא
 • ממיר FLYBACKמרובה סנפים
 • תכנון

 

פרק 3 – בקרה ויציבות

 

 • בקרה ויציבות
 • העברה מבודדת של משתנה הבקרה (מתח, זרם...)
 • מדידת פונקצית התמסורת של ממיר
 • משוב מתח ומשוב מתח-זרם
 • פונקצית התמסורת לאות קטן של ממיר FORWARD
 • פונקצית התמסורת לאות קטן של ממיר FLYBACK
 • פונקצית התמסורת של רכיב הבידוד (אופטו-קפלר, שנאי)
 • תכנון הבקר ליציבות – מה נדרש
 • מעגלי פיצוי ליציבות
 • תכנון מעגלי הפיצוי לרוחב סרט נתון וליציבות
 • סיכום
לפי יצרן: 
תגיות