Amplifiers Design with AWR

מק"ט: #60216 | משך קורס: 16 שעות אק'

תחום הסימולציות הוא תחום בעל חשיבות קריטית לפיתוח רכיבי ומערכות רדיו, למטרות צבאיות ואזרחיות.

רכישת הידע והניסיון בתחום זה, מאפשר למהנדסי הרדיו לבצע תכן של רכיבים החל משלבי הגדרת המוצר הנדרש לפיתוח, בחירת הרכיבים הנדרשים ושילובם לתכן מערכתי כולל. ידע זה כולל היכרות של סביבה סכמתית, סביבה אלקטרו-מגנטית וכן סביבה מערכתית.

קורס זה עוסק בהיכרות עם יכולות התכן של מגברי הספק בסביבת AWR. הקורס כולל תכן משלב בחירת הטרנזיסטור וכלה בתכנונו הסופי. התכן כולל שילוב של מנועים ליניאריים ולא ליניאריים בסביבת MWO, הרצות אלקטרו מגנטיות וכן שילוב המגבר בסימולציה מערכתית, בסביבת ה – VSS (Visual System Simulator) של חברת AWR.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

מטרת ההשתלמות להקנות למשתתפים את הכלים הנדרשים לתכן מגבר לא ליניארי מתקדם בסביבת MWO של AWR.

הסטודנטים יתכננו מגבר המבוסס על טרנזיסטור מעשי, החל משלב בחירת המגבר, בחירת נקודת העבודה, הרצות ליניאריות (כגון הגבר, אימפדנסי כניסה/יציאה) ולא-ליניאריות (Load Line, Load Pull, Gain, PAE, Linearity), בחינת יציבות ועוד.

בקורס ישולבו גם תאומי אימפדנסים עם כלי ייעודי וכן הרצות אלקטרו מגנטיות לשם תכן ובניית קווי התמסורת.

קהל יעד

ההשתלמות מיועדת למהנדסי רדיו, ותיקים ומתחילים, המעוניינים להכיר כלים מתקדמים לתכן רכיבים לא ליניאריים מתקדמים, ובעיקר מגברי הספק.

תנאי קדם

  • מהנדסי רדיו, בעלי הבנה בסיסית בתחום של תכן רכיבים ומעגלי תדר גבוה.

נושאים

  • הדגמת כוללת של כלי התכן של AWR.
  • בחירת הטרנזיסטור ומדידות בסיסיות.
  • בניית ה – Pads, חיבור הטרנזיסטור למקורות המתח.
  • הכרת תהליך ה – Extract, למעבר אוטומטי מסביבת ה – MWO אל הסביבה האלקטרו מגנטית.
  • תהליך ה – Load Pull.
  • תאומי אימפדנס – כניסה ומוצא.
  • אופטימיזציות.
  • מדידת פרמטרים כוללת, כגון הגבר, נצילות, ליניאריות (P1dB, IP3) ועוד.
  • בחינת יציבות.
תגיות