Business ObjectsXI - Designer

מק"ט: #453 | משך קורס: 32 שעות אק'

חברת Business Objects הנה ספקית עולמית של כלים משולבים למערכות קבלת החלטות (E-BI), אשר פועלים בסביבת שרת/לקוח קלאסיות והאינטרנט, ומכסים את הרבדים האסטרטגיים, הטקטיים והתפעוליים בארגון. כלי Business Objects נועדו למשתמשים עסקיים, שאינם אנשים טכניים. תפוצת התוכנות מבית היוצר של Business Objects עולה היום על 2,000,000 רשיונות ביותר מ- 80 מדינות ברחבי העולם.
כלי Business Objects מהווים פתרון ייחודי לניתוח מידע רב ממדי ומאפשרים גישה לנתונים המצויים במגוון מערכות המידע הארגוניות, כגון Data WareHouse, קוביות OLAP, מערכות OLTP וחבילות יישומים עסקיים נוספים.
עיצוב סביבת העבודה עבור משתמשי Business Objects מוטלת על  Designer. מתפקידו להמיר טכנולוגיה מסובכת של פניה למסדי נתונים יחסיים למושגים עסקיים חזותיים (Objects), אשר מוכרים למשתמשים מעבודתם היום-יומית, ומרכיבים את הרובד הסמנטי ( (Semantic Layer.
כלי Designer Business Objects מעניק לאנשי ה- IT סביבה נוחה, עשירה, ברורה ומתודית לפיתוח עולמות Business Objects, המשמשים כפלטפורמת עבודה עבור משתמשי Business Objects להגדרת אפיונים יצירתיים, הפקת דוחות וגרפים אד- הוק, חיתוך ותחקור נתונים.
הקורס מורכב מחלק ראשון הכולל יום אחד של מבוא למסדי נתונים יחסיים והכרת עקרונות שפת ה SQL, מיועד למשתתפים חסרי רקע ב SQL. חלק שני הכולל  שלושה ימים של עיצוב ובניית עולמות.
 

*שדות חובה
PDF version

מטרות

 • לנתח ארכיטקטורת BUSINESS OBJECTS בסביבת מסדי נתונים יחסיים, ולשלבה בפתרון E-BI כולל
 • להקנות ידע והיכולת לבנות עולמות BUSINESS OBJECTS
 • להדגיש עקרונות ושיטות הפיתוח בסביבת DATA WAREHOUSE- עולם הקורס
 • להציע פתרון בעיות בעיצוב מודל הנתונים בסביבת BUSINESS OBJECTS
   

קהל יעד

 • אנשי מערכות מידע בארגון: מנהלי צוותים ופרוייקטים, מנתחי מערכות ותוכניתנים.
 • משתמשים בכירים ורפרנטים, השותפים באפיון וניתוח מערכות מידע לקבלת החלטות (E-BI) בארגון.
   

תנאי קדם

 • הכרות עם סביבת WINDOWS ו- MS-OFFICE
 • קורס User Business Objects או ידע מקביל בתחום
 • הכרות עם מסדי נתונים רלציונים ושפת SQL (שליפות) או יום מכינה של SQL
 • הבנה וידע בעיצוב מערכות מידע– יתרון
   

נושאים

מכינה לחסרי רקע בנושאי SQL

 • מבוא למסדי נתונים יחסיים
 • מהי שפת ה SQL
 • ביצוע שליפה מטבלה אחת
 • משפט ה WHERE  וה- ORDER BY
 • שימוש בפונקציות SQL (SINGLE AND MULTIPLE ROW FUNCTIONS)
 • שליפה ממספר טבלאות
 • תתי שאילתות
 • מה הוא VIEW

 

נושאי Business Objects Designer

 • הבנת הרעיון שעומד מאחורי BUSINESS OBJECTS DESIGNER
 • חזרה: מושגי קובית OLAP וניתוח רב ממדי, סוגי האובייקטים
 • הכרת שלבי פיתוח העולמות
 • תיאור מבנה בסיס הנתונים, עליו תתבסס בניית העולמות במהלך הקורס
 • הגדרת העולם: קביעת אפיונים (PARAMETERS), יצירת קישור למסד הנתונים, שליטה ובקרה באמצעות BUSINESS OBJECTS REPOSITORY
 • הוספת והתאמת הטבלאות למודל הנתונים
 • סוגי קשרים (JOINS) ב- SQL: .EQUI, OUTER, THETA & SELF JOINS, CARDINALITIES,
 • שימוש במנגנון LIST MODE , הצגת הקשרים בין הטבלאות בעזרת CARDINALITY ובדיקת שלימות הקשרים (CHECKING INTEGRITY)
 • בניית מחלקות (CLASSES) ואובייקטים (OBJECTS): בנייה אוטומטית/ידנית, עקרונות העיצוב
 • רשימות ערכים: עקרונות בעיצוב LIST OF VALUES וקישורם בין מקורות מידע שונים לאובייקטים
 • עקרונות בניית אובייקטים סיכומיים (MEASURES)
 • פתרונות לבעיית הלולאות (LOOPS) במודל הנתונים: ALIAS ,CONTEXTS, SHORTCUTS ,
 • SELF JOINS
 • הגבלות על הנתונים: PREDEFINED CONDITIONS, OBJECTS RESTRICTION, TABLES RESTRICTIONS
 • היררכיות: היררכיות ברירת מחדל / מותאמות, היררכיות זמן ועוד
 • שימוש ב- @ FUNCTIONS: @PROMPT, @SELECT, @WHERE, @VARIABLE, @SCRIPT
 • טיפול במידע סיכומי: AGGREGATE AWARENESS, CONTEXTS DETECTION, INCOMPATIBLE OBJECTS, AGGREGATE NAVIGATION
 • פיתוח, תיעוד, תחזוקה והפצת עולמות, הרשאות
   

משך

משך הקורס הינו 32 שעות

תגיות