Chip Design VLSI

מק"ט: #4922 | משך קורס: 40 שעות אק'

שבבים מותקנים היום במערכות המקיפות אותנו בכל תחומי החיים. במחשבים אישיים, בטלפונים סלולאריים, ברכבים, במטוסים, במערכות רפואיות, במערכות בנקאיות ובכל מקום.
הבנת אופן תכנון השבבים ואופן פעולתם חשובים לכל מי שמתכוון לקחת חלק בתעשיות אלו.

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות

בקורס נסקור את תהליכי התכנון, הפיתוח והיצור של השבבים על כל מרכיביהם, משלב הרעיון ועד לרכיב עובד. נדון בשיקולי התכנון השונים, בדרכי הפתרון הקיימות ובכלים המשמשים אותנו בפיתוח שבבים.

קהל יעד

הנדסאים ומהנדסים המעוניינים להרחיב את הידע ולהתמקצע בתחום פיתוח השבבים

תנאי קדם

הכרת מושגי יסוד באלקטרוניקה ספרתית

נושאים

 • התפתחות טכנולוגיות פיתוח השבבים, חוק מור, שלבים בפיתוח שבבים
 • בחינת השבב כמכלול – המערכות שבו, רכיבי המערכות, תתי מערכות.
 • תכנון השבב - הגדרות, דרישות, ארכיטקטורה (Top-down, bottom-up).
 • עקרונות פעולה של טרנזיסטורי CMOS, בניית שערים לוגיים בעזרת טרנזיסטורים
 • תהליך יצור השבב (Fabrication)
 • LAYOUT + design rules
 • מאפיינים חשמליים של טרנזיסטורים, שיקולי תכנון –  הספק,  תדר, שטח, טכנולוגיה, מחיר.
 • רכיבי זיכרון
 • מתודולוגיות תזמון, ניתוח זמנים ושיקולי תזמון 
 • מתודולוגיות שעון
 • אימות התכנון הלוגי והפיזי. (Verification)
 • טכנולוגיות - Full custom (VLSI), Semi custom(ASIC), FPGA
תגיות