Electromagnetic Simulation - Tips and Tricks

מק"ט: #60213 | משך קורס: 8 שעות אק'

תחום הסימולציות הוא תחום בעל חשיבות קריטית לפיתוח רכיבי ומערכות רדיו, למטרות צבאיות ואזרחיות.

רכישת הידע והניסיון בתחום זה, מאפשר למהנדסי הרדיו לבצע תכן של רכיבים החל משלבי הגדרת המוצר הנדרש לפיתוח, בחירת הרכיבים הנדרשים ושילובם לתכן מערכתי כולל. ידע זה כולל היכרות של סביבה סכמתית, סביבה אלקטרו-מגנטית וכן סביבה מערכתית.

קורס זה עוסק בהיכרות עם יכולות הסימולציה האלקטרו מגנטית בסביבת AWR. חלק משמעותי ביותר של מבנים אלקטרו מגנטיים הינם משטחיים (Planar), כלומר מבנים הבנויים על קווי תמסורת על גבי PCB. כלי התכן הא"מ הייעודי לשם סימולציות אלו הוא ה – AXIEM של חברת AWR. כלי זה מבוסס על שיטת ה – MoM (Method of Moments), האופטימלית לסימולציה של מבנים משטחיים, רב שכבתיים, כגון קווי תמסורת (Microstrip, Stripline, Coplanar Waveguides) ומעברים בין שכבתיים (Via).

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות

מטרת ההשתלמות להקנות למשתתפים את הכלים הנדרשים לביצוע סימולציות מתקדמות, אמינות ומדויקות של מבנים אלקטרו – מגנטיים משטחיים.

הסטודנטים יכירו מושגים מתקדמים ואת חשיבותם, כגון סוגי Ports, בחירת משטחי האדמה, Mesh, De-Embedding ועוד.

כמו כן, יבצעו הסטודנטים מספר רב של הרצות עבור מספר מבנים שונים ומורכבים.

קהל יעד

ההשתלמות מיועדת למהנדסי רדיו, ותיקים ומתחילים, המעוניינים להכיר כלים מתקדמים לסימולציה של מבנים אלקטרו מגנטיים

תנאי קדם

  • מהנדסי רדיו, בעלי הבנה בסיסית בתחום של תכן רכיבים ומעגלי תדר גבוה.

נושאים

  • הדגמת כוללת של כלי התכן של AWR.
  • סוגי Ports.
  • בחירת האדמה, ייחוסה אל ה - Port.
  • יכולות וחשיבות ה – De-Embedding.
  • סוגי Mesh, והשפעתה על מהירות ואיכות הסימולציה.
  • בחירת מנועי הסימולציה של AXIEM.
  • תהליך ה – Extract, למעבר אוטומטי מסביבת ה – MWO אל הסביבה האלקטרו מגנטית.
  • ייבוא DXF אל תוך הסביבה האלקטרו – מגנטית.
תגיות