Excel 2010 רמת ביניים

מק"ט: #2991 | משך קורס: 24 שעות אק'

Excel היא תוכנת גיליון הנתונים הפופולארית בעולם. התוכנה מספקת למשתמשים כלים ידידותיים לארגון נתונים ולהצגתם, לביצוע חישובים פשוטים ומורכבים, ולהפקת מידע חדש מנתונים קיימים.
הקורס מספק למשתתפים היכרות מעמיקה עם כלי הנוסחאות, לצד רכישת מיומנות בכלים חשובים נוספים בתוכנה.
 

*שדות חובה
PDF version

קהל יעד

משתמשים בעלי היכרות ראשונית עם Excel, המעוניינים להרחיב את היכרותם עם היכולות החישוביות של התוכנה ועם הכלים המסייעים בעבודה עם נתונים מרובים.

תנאי קדם

היכרות עם Excel, עבודה בסיסית בגיליון אלקטרוני, עיצוב גיליון אלקטרוני

מטרות

בסיום הקורס המשתתף ידע לאתר מידע בגיליון עם נתונים מרובים, יכיר את הדרכים השונות ליצירת נוסחאות, ידע להשתמש במבחר פונקציות שימושיות, וידע לשפר את אופן הצגת הנתונים באמצעות עיצוב מותנה.

נושאים

טבלה מובנית ב-Excel

היכרות עם הכללים החלים על מסדי נתונים לארגון טבלאי של נתונים, ועם כלי התכנה המעניק להם מסגרת.

 • הגדרה של טבלת מסד נתונים וכלליה
 • שימוש בכלי הרשימה/הטבלה המובנית
 • פעולות בטבלה מובנית

 

מיון וסינון הגיליון האלקטרוני

כלים לארגון הנתונים בגיליון ולהתמצאות בתוך כמויות גדולות של נתונים.

 • מיון פשוט בלחיצת כפתור אחת
 • מיון מורכב ע"פ כמה שדות
 • מיון ע"פ מאפיינים גראפיים
 • סינון אוטומטי בסיסי
 • סינון מותאם אישית  - הגדרת קריטריונים לסינון ללא בחירת ערכים ספציפיים
 • חיפוש ערך לסינון
 • ביטול סינון והחלה מחדש
 • הצגת עליונים / תחתונים

 

יסודות הנוסחאות ב-Excel

היכרות עם מושגי היסוד של עולם הנוסחאות ויצירת נוסחאות פשוטות. היכרות עם סוגי ההפניות.

 • יצירת נוסחאות פשוטות ללא הפניות
 • שימוש בהפניות יחסיות
 • הפניות מוחלטות ומוחלטות למחצה
 • שמות מוגדרים
 • שימושים מתקדמים בשמות מוגדרים
 • הפניות מובנות

 

פונקציות בסיסיות

היכרות עם מנגנון יצירת הפונקציות ב-Excelועם פונקציות החישוב הבסיסיות.

 • מושגי יסוד בפונקציות
 • אשף הפונקציות
 • פונקציות צבירה בסיסיות
 • הקלדה ידנית של פונקציה
 • שימוש בסכום אוטומטי

 

התניות

שימוש בפונקציות התניה למתן תוצאה בהתאם לבדיקת נתונים ולביצוע צבירה מורכבת.

 • ניסוח תנאי ב-Excel
 • if
 • ifמקונן
 • countif
 • sumif, averageif
 • countifs
 • sumifs, averageifs
 • יצירת תנאים מרכבים ע"י פונקציות לוגיות
 • שילוב פונקציות בדיקה בתנאי
 • iferror
 • choose

 

עבודה עם נתוני זמן

הבנת אופן הייצוג של נתוני זמן (תאריכים ושעות) ב-Excel, ומגוון הפעולות והחישובים שניתן לבצע בהם.

 • ייצוג ואחסון של תאריכים ושעות ב-Excel
 • שימוש בנתוני זמן בתוך נוסחאות פשוטות
 • היכרות עם פונקציות תאריך ושעה

 

פונקציות טקסט

שימוש בפונקציות לניתוח ערכי טקסט ולטיוב נתונים.

 • חיתוך טקסט בעזרת פונקציות
 • פונקציות חיפוש והחלפה
 • טיוב נתונים

 

קישוריות נתונים ב-Excel

יצירת קישורים בין גיליונות Excelלגיליונות ולקובצי Excelאחרים, וכן למערכות נתונים אחרות, לשמירה על עדכניות המידע.

 • שימוש בטכניקת ההפניה הרגילה לקישור בתוך גיליון, בין גיליונות ובין קבצים
 • יצירת קישור ע"י הפקודה "הדבק וקשר"
 • תחזוקת קישורים בין קובצי Excel
 • שילוב נתוני Excelבתכנות אחרות

 

כלי תצוגה וסביבת עבודה

היכרות עם כלי התכנה המשמשים לכוונון התצוגה וליצירת סביבת עבודה מותאמת אישית - לעבודה נוחה יותר עם נתונים מרובים המפוזרים במקומות שונים.

 • הקפאת חלונית
 • עבודה עם כמה קבצים במקביל
 • פיצול סביבת העבודה של קובץ בודד
 • שמירת סביבת העבודה לשימוש עתידי
 • שמירת תצוגה מותאמת אישית

 

כלי ביקורת נוסחאות

היכרות עם כלי התכנה המסייעים לנטר את תהליך חישוב הנוסחאות בתכנה ולנפות שגיאות מנוסחאות אלו.

 • חיצי מזינים וניזונים
 • הצגת נוסחאות והערכת נוסחה
 • היכרות עם סוגי השגיאות
 • חלון צפיה
 • אפשרויות חישוב

 

עיצוב מותנה

עיצוב אוטומטי של תאים ואזורים בגיליון באמצעות קביעת קריטריונים בכלי העיצוב המותנה.

 • עיצוב מותנה בסיסי
 • שילוב כמה כללי עיצוב ושימוש במנהל הכללים
 • כללים המעצבים את כל הטווח בהתבסס על הנתונים
 • כללי עיצוב מיוחדים
 • הגדרת כלל עיצוב באמצעות נוסחה

 

תרשימים

הצגה גראפית מסוגים שונים של הנתונים המספריים בגיליון אלקטרוני, לשיפור הקריאות וההבנה שלהם.

 • יצירת תרשים
 • עיצוב התרשים השלם - הכרטיסיה "עיצוב"
 • עיצוב רכיבי התרשים - הכרטיסיה "פריסה"
 • תרשימים זעירים

 

כלי Excelנוספים

כלים וטיפים לייעול העבודה בתכנה.

 • חלוקת טקסט לעמודות
 • הסרת כפילויות
 • איחוד נתונים

 

הערה: התכנים ומשך הזמן המתאים המוצגים בסילבוס הנם המלצה, ועשויים להשתנות בהתאם לרמת הכיתה בפועל.

משך

משך הקורס הינו 24 שעות אקדמיות

תגיות
אקסל