EXCEL 2010 – בסיסי

מק"ט: #1991 | משך קורס: 20 שעות אק'

תוכנת גיליון אלקטרוני המאפשרת יצירה וניהול של מידע, טבלאות, בסיסי נתונים, מיון וסינון של נתונים, יצירת תרשימים ושימוש בחישובים פשוטים ומורכבים.
יתרונותיה הבולטים של Excel  הם בפשטות הביצוע של משימות אשר בעבר היו מורכבות, בשיפור הביצוע של משימות מוכרות ובמגוון תכונות חדשות  אשר מאפשרות למשתמש לבצע משימות בקלות וביעילות.

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

קהל יעד

משתמשים שמעוניינים לרכוש את הבסיס לעבודה עם Excel על מנת להתמודד עם שגרת המטלות בצורה יעילה יותר.

תנאי קדם

הכרות תפעולית עם סביבת Windows וניסיון מעשי בעבודה מול לפחות אחד מיישומי Office (כדוגמת Word) ידע ושליטה בניהול קבצים (שמירה, פתיחה סגירה ויצירת קובץ חדש).

נושאים

 • מבוא- הצגת התכלית של התוכנה והיכרות עם סביבת העבודה.
 • עבודה בסיסית בגיליון –
  • הזנה, מחיקה ועריכה של נתונים.
  • כלי עבודה בסיסיים לשליטה בגיליון.
  • ניהול של עמודות, שורות וגיליונות.
 • שליטה בעיצוב הגיליון - עיצוב תאים וטקסט בעזרת הכלים הכלולים בכרטיסיה "בית". בניית טבלה על פי כללים נכונים ליצירת בסיס נתונים.
 • העתקה והעברה של נתונים בתוך הגיליון ובין גיליונות שונים.
 • סדרות – שימוש בסדרות קיימות ויצירת סדרות חדשות.
 • נוסחאות – נוסחאות פשוטות, הפניה יחסיּת ומוחלטת.
 • שמות תחום- שילוב של שם תחום בנוסחא להקלת העבודה. 
 • אשף הפונקציות –
  • היכרות מעמיקה עם אשף הפונקציות.
  • פונקציות פשוטות - SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA
  • פונקציות התנייה -  IF, COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF
  • פונקציות תאריך ושעה וביצוע פעולות חישוביות בעזרתן.
 • עיצוב מותנה –
  • לקבוצה שלמה של נתונים – סרגלי נתונים, מעברי צבעים, ערכות סמלים.
  • על-פי ערך ועל-פי עפ"י נוסחה מותאמת אישית.
  • סימון כפילויות.
 • שימוש בעזרה.
 • מיון טבלאות.
 • סינון אוטומטי - שליפת נתונים מטבלאות לפי חתכים שונים.
 • תרשימים – יצירה ועריכה.
 • כלים נוספים- הערות.
 • הגדרות עמוד והגדרות הדפסה.
תגיות
אקסל