Excel 2013 - בסיסי

מק"ט: #3975 | משך קורס: 16 שעות אק'

Excel היא תוכנת גיליון הנתונים הפופולארית בעולם. התוכנה מספקת למשתמשים כלים ידידותיים לארגון נתונים, לעיצוב ושיפור ההצגה שלהם, ולניתוח והפקת מידע חדש. הקורס מקנה למשתתפים ידע וניסיון במיומנויות החשובות של העבודה בתוכנה.

לפרטים נוספים, מלא את פרטיך או התקשר 03-7100673
*שדות חובה
PDF version

מטרות הקורס

בסיום הקורס המשתתף יכיר את התוכנה, ידע לארגון נתונים בגיליון אלקטרוני ולהציגם במראה אסטטי, ידע להשתמש בכלים לסידור ולאיתור נתונים, ידע לבצע חישובים פשוטים ויכיר את כלי התרשימים.

קהל יעד

כל משתמש מחשב שאינו מכיר את תוכנת Excel וצריך לנהל נתונים כחלק מעבודתו.

נושאי הקורס

היכרות עם Excel

היכרות ראשונית עם תכנת Excel - מטרות, מראה ומבנה מסך ומושגי יסוד.

 • מטרת התכנה ותצוגת תכלית
 • מבנה מסך
 • מושגי יסוד ב-Excel

 

עבודה בסיסית בגיליון אלקטרוני

ביצוע פעולות בסיסיות בגיליון - עריכת נתונים ועבודה עם שורות ועמודות.

 • הזנת נתונים ועריכתם - מצבי העבודה בתכנה (מוכן, הזנה ועריכה)
 • סימון תאים ותנועה בגיליון
 • פעולות בשורות ובעמודות
 • העברה והעתקה של נתונים בתוך הגיליון ובין גיליונות
 • שימוש בידית המילוי

 

כלי עיצוב מהיר

היכרות עם הגישה החדשה ב-Excel לויזואליזציה של נתונים - כלי הניתוח המהיר, המאפשר גישה למגוון כלים מוכרים של התוכנה בהתאמה להקשר של הנתונים הספיציפיים בתוך הגיליון.

 • המטרה והתכולה של הניתוח המהיר
 • גישה ושימוש בניתוח המהיר - סקירת הדגמה

 

עיצוב גיליון אלקטרוני

שימוש בכלי העיצוב השונים בתכנה כדי לשפר את נראות הגיליון.

 • עיצוב גופן ורקע תא
 • פקודות יישור בסיסיות
 • יישור מתקדם - גלישת טקסט, מיזוג תאים, סיבוב ואפשרויות יישור נוספת
 • עיצוב גבולות
 • עיצוב מספר בסיסי - באמצעות סרגל הכלים
 • עיצוב מספר באמצעות חלון "עיצוב תאים"

 

מיון וסינון הגיליון האלקטרוני

כלים לארגון הנתונים בגיליון ולהתמצאות בתוך כמויות גדולות של נתונים.

 • מיון פשוט בלחיצת כפתור אחת
 • מיון מורכב ע"פ כמה שדות
 • מיון ע"פ מאפיינים גראפיים
 • סינון אוטומטי בסיסי
 • סינון מותאם אישית  - הגדרת קריטריונים לסינון ללא בחירת ערכים ספציפיים
 • חיפוש ערך לסינון
 • ביטול סינון והחלה מחדש
 • הצגת עליונים / תחתונים
 • פריסה ויזואלית של טבלה

 

יסודות הנוסחאות ב-Excel

 • היכרות עם מושגי היסוד של עולם הנוסחאות ויצירת נוסחאות פשוטות. היכרות עם סוגי ההפניות.
 • יצירת נוסחאות פשוטות ללא הפניות
 • שימוש בהפניות יחסיות
 • הפניות מוחלטות ומוחלטות למחצה
 • שמות מוגדרים

 

פונקציות בסיסיות

היכרות עם מנגנון יצירת הפונקציות ב-Excel ועם פונקציות החישוב הבסיסיות.

 • מושגי יסוד בפונקציות
 • אשף הפונקציות
 • פונקציות צבירה בסיסיות
 • הקלדה ידנית של פונקציה
 • שימוש בסכום אוטומטי

 

תרשימים

הצגה גראפית מסוגים שונים של הנתונים המספריים בגיליון אלקטרוני, לשיפור הקריאות וההבנה שלהם.

 • יצירת תרשים
 • עיצוב התרשים השלם - הכרטיסיה "עיצוב"
 • עריכת רכיבי התרשים
 • סינון מהיר של נתוני תרשים
 • תרשימים זעירים

 

כלי תצוגה וסביבת עבודה

היכרות עם כלי התכנה המשמשים לכוונון התצוגה וליצירת סביבת עבודה מותאמת אישית - לעבודה נוחה יותר עם נתונים מרובים המפוזרים במקומות שונים.

 • שינוי גודל תצוגה
 • הקפאת חלונית
 • עבודה עם כמה קבצים במקביל
 • פיצול סביבת העבודה של קובץ בודד

 

הכנה להדפסה והדפסה ב-Excel

היכרות עם הכלים ותהליכי העבודה המסייעים להכין גיליון Excel להדפסה.

 • חלוקת הגיליון לעמודים
 • הגדרת עמוד
 • כותרות עליונות ותחתונות
 • הגדרות נוספות לפני הדפסה
 • הדפסה

 

כלי Excel נוספים

כלים וטיפים לייעול העבודה בתכנה.

 • הערות תא
 • הסרת כפילויות

 

מנגנון העזרה

היכרות עם כלי העזרה השונים המובנים בתכנות Office, ושימוש מושכל בהם ללימוד, הפקת מידע ופתרון בעיות.

 • גישה לעזרה במחשב ובאינטרנט
 • גישה למידע באמצעות חיפוש ובאמצעות תוכן העניינים

 

הערה:  התכנים ומשך הזמן המתאים המוצגים בסילבוס הנם המלצה, ועשויים להשתנות בהתאם לרמת הכיתה בפועל.

תגיות