InfoPath 2013

מק"ט: #3992 | משך קורס: 8 שעות אק'

InfoPath היא תוכנה לפיתוח טפסים המשמשים לאיסוף נתונים אפקטיבי בסביבה ארגונית. כוחה של התוכנה מצד אחד במגוון הפקדים והכלים שהיא מציעה לעיצוב מראה הטופס ודרכי הזנת הנתונים בו, ומצד שני בממשקים הרחבים המתקיימים בינה לבין מערכות אחרות הנפוצות בארגון - תוכנות Office אחרות, אתרי SharePoint ומסדי נתונים.
הקורס סוקר את תהליך עיצוב הטופס באמצעות התוכנה משלב בניית השדות והפקדים, דרך הגדרת כללים למילוי ופונקציונאליות מיוחדת ועד לשלב פרסום הטופס בסביבה הארגונית.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

בסיום הקורס המשתתף ידע ליצור מבנה מידע לאיסוף באמצעות טופס, יכיר מגוון רחב של פקדים שניתנים לשיבוץ בטופס, יוכל להחיל על המידע הנאסף כללי מדיניות מוגדרים מראש, וידע לקשר את הטופס למגוון רחב של מקורות נתונים לשם קבלת נתונים ממקורות חיצוניים או לשם שליחת הנתונים הנאספים למאגר מרוכז לצרכי סקירה וניתוח

קהל יעד

אנשי IT, מנהלי צוותים, אנשי תקשורת פנים ארגונית וכל מי שנזקק לתהליכי איסוף נתונים ממשתמשי מחשב בארגון, ומעוניין להפוך את תהליך האיסוף לתהליך אחיד, מובנה, ידידותי ומבוקר.

תנאי קדם

מומלץ - היכרות עם מסד נתונים כלשהו, היכרות עם SharePoint ברמת משתמש קצה.

נושאים

היכרות עם InfoPath
תיאור מטרות התוכנה, תוצריה והיכרות עם החלקים השונים בממשק שלה

 • מטרות ותוצרים ב-InfoPath
 • מחזור חיים של טופס: עיצוב, פרסום, מילוי, איסוף נתונים
 • סקירת הממשק המפוצל: Designer, Filler

 

עיצוב טופס - תחילת העבודה
היכרות עם מעצב הטפסים וסקירה של תבניות לתחילת העבודה

 • ממשק "טופס חדש"
 • סקירת המאפיינים של תבניות שונות

 

הגדרת שדות בטופס

שדות הטופס מגדירים את המבנה הלוגי של המידע שנאסף באמצעותו. לימוד תהליך הגדרת השדות, אפיונם וקיבוצם לקבוצות לוגיות

 • מהו שדה
 • חלונית השדות והוספת שדה לסכמה
 • אפיון שדה - טיפוס נתונים, מגבלות, ערך ברירת מחדל, חזרה
 • הגדרת קבוצה

 

עבודה עם פקדים בטופס
היכרות עם אבני הבניין של המבנה הויזואלי של הטופס - הפקדים. היכרות עם סוגי פקדים, פריסת פקדים ואפיונם.
ארגון פקדים בטבלאות

 • יצירת פקד ישירות מרשימת השדות
 • יצירת פקד מארגז הפקדים, חלון מאפייני פקד
 • פקדי הזנת נתונים
 • פקדי בחירת תוכן מתוך אפשרויות
 • פקדים להצגת תוכן מיוחד - קישור, תמונה, חתימה דיגיטלית
 • ביצוע חישובים
 • מכולות פקדים ופונקציונאליות מיוחדת - מקע אופציונאלי ומקט בחירה
 • לוגיקה ומימוש של פקדים חוזרים - רשימות, מקטעים וטבלאות
 • עיצוב גרפי - פקד פודד, טבלה וטופס שלם

 

עבודה עם תצוגות
יצירת תצוגות שונות בטופס, להצגה של אותו המידע בדרכים שונות. תכונה זו מאפשרת בידול בין הצגת פירוט להצגת סיכום, בין מצב הזנת נתונים למצב צפיה בהם וכיוצא בזה.

 • יצירת תצוגות חדשות והגדרת המבנה שלהן תוך שימוש באותה רשימת שדות
 • אפיון תצוגות
 • מעבר בין תצוגות בזמן מילוי טופס

 

חיבור לנתונים חיצוניים
תיאור הדרכים להתחברות למקור נתונים חיצוני, על מנת להציג ולהשתמש בטופס בנתונים מאותו מקור. סקירת הסוגים השונים של מקורות נתונים.

 • תהליך יצירת חיבור למקור נתונים חיצוני, וסקירת סוגי המקורות
 • שימוש ברשימת שדות משנית ליצירת פקדים
 • שימוש ברשימת שדות משנית כמקור נתונים לרשימות ובביטויים נוספים

 

הגדרת משלוח טופס
הגדרה של תהליך שליחת הטופס על ידי המשתמשים הממלאים אותו - הגדרת סוג הפעולה בזמן משלוח, סוג יעד המשלוח, כתובת היעד והגדרות נוספות

 • הגדרת חיבור נתונים למשלוח וסקירת סוגי חיבורים
 • הגדרת פעולה בזמן שליחה - שימוש באחד מחיבורי הנתונים שהוגדרו
 • סקירה של אפשרויות מתקדמות בהגדרת שליחה

 

עבודה עם כללים
הוספה של פונקציונאליות דינאמית ואקטיבית לטופס ללא צורך בתכנות: אימות נתונים, עיצוב דינאמי, והפעלת תהליכים על ידי המשתמש בטופס

 • חלונית הכללים - גישה, מראה ויסודות העבודה
 • הגדרת כללי אימות נתונים על פקדים
 • הגדרת כללי עיצוב מותנה על פקדים
 • פקד לחצן וביצוע פעולות בסיסיות באמצעות חלון המאפיינים
 • הגדרת כללי ביצוע פעולות על לחצנים ופקדים אחרים
 • הגדרת כללי ביצוע פעולות בזמן טעינה ובזמן שליחה

 

פרסום טופס
סיום תהליך העיצוב ופרסום הטופס למיקום שבו יהיה נגיש לקהל היעד של המשתמשים

 • פרסום טופס במיקום רשת
 • פרסום טופס בדואר אלקטרוני
 • פרסום טופס בשרת SharePoint

 

תבניות טופס מיוחדות
היכרות עם תבניות טופס מיוחדות, הכוללות בתוכן פונקציונאליות נוספת שימושית למקרים ספציפיים.

 • תבניות מובנות לאינטגרציה עם רשימת SharePoint ועם ספריית טפסים של SharePoint
 • תבניות לעבודה דו-כיוונית עם מסד נתונים, עם מקור נתונים של SharePoint ועם Web Service
 • יצירת לוח מסמך מותאם - לשליטה על תהליך אפיון מסמכי Office (Word, Excel וכד') בספריית מסמכים של שרת SharePoint

 

מנגנון העזרה
היכרות עם כלי העזרה השונים המובנים בתכנות Office, ושימוש מושכל בהם ללימוד, הפקת מידע ופתרון בעיות.

 • גישה לעזרה במחשב ובאינטרנט
 • גישה למידע באמצעות חיפוש ובאמצעות תוכן העניינים
 • הגדרת טווח החיפוש ו"חומר עזר למפתחים"
תגיות
אופיס