Introduction to Electro Optics

מק"ט: #5240 | משך קורס: 16 שעות אק'

הקורס מציג את העולם המרתק של האלקטרואופטיקה, דרך התופעות הסובבות אותנו בטבע ובטכנולוגיה, והיישומים שלהם בעולם התעשייה.
הקורס מטפח אינטואיציה להבנת עקרונות אלה, ובונה מילון מושגים המאפשר שיח מקצועי עם מומחים בתחום.

יינתן הסבר על מהות האור, תכונותיו, ותיאור תופעות הקשורות בו, כגון עקיפה, קיטוב, וכו'. סקירת מגוון מקורות אור כגון נורות, לייזרים, לדים וכו', וכן רכיבים מכלולים ומערכות כגון עדשות פשוטות ומורכבות, סיבים אופטים, מצלמות וכו'.
יוגדרו מדדי איכות, וכלים להגדרת והערכת ביצועים של רכיבים מכלולים ומערכות, והתמצאות בקטלוגים טכניים.
תינתן סקירה של תהליך התכנון האופטי, ובניית מפרטים.
יתוארו מערכות הדמיה טיפוסיות, מערכות רכישת והצגת תמונה, ושיחזור צבע.
 

*שדות חובה
PDF version

מטרות הקורס

הבנת עקרונות של האלקטרואופטיקה, ויישומים המבוססים עליהם.
בניית בסיס ידע ומידע הרלוונטי לשם שיח מקצועי עם מומחים מהאלקטרואופטיקה, המאפשר קבלת החלטות שוטפות משופרות.
 

קהל היעד

מהנדסים, טכנאים ומנהלים ללא רקע, או רקע מועט באופטיקה, המעוניינים לרענן ידע קודם, או להרחיב את הבנתם בתחום זה במסגרת עיסוקם בפיתוח/יצור/שווק מערכות בהם יש אלקטרואופטיקה, או לשם הרחבת השכלתם הכללית.

תנאי קדם

לא נדרש רקע באלקטרואופטיקה

נושאים

מהות האור

 • גל/חלקיק
 • פאזה
 • ספקטרום
 • קוהרנטיות
 • עקיפה והתאבכות

 

סוגי מקורות אור
 

 • אופן היווצרות האור
 • נורת להט (גוף שחור)
 • מנורת התפרקות בגז
 • מצב מוצק (Leds)
 • לייזרים

 

אינטראקציה עם חומר
 

 • החזרה
 • שבירה / חוק סנל / גורם שבירה
 • מהירות האור בתוך תווך (N=c/v)
 • החזרה פנימית גמורה
 • נפיצה
 • העברה
 • בליעה
 • פיזור
 • עקיפה והתאבכות דרך חריץ/סריג
 • גלאים

 

קיטוב
 

 • תכונת הקיטוב של האור
 • סוגי קיטוב
 • רכיבי קיטוב
 • יישומים

 

רכיבים אופטים
 

 • סיבים אופטיים
 • מראה (מישורית/קעורה/קמורה)
 • פילטר
 • ציפויים אופטיים
 • מפצל אלומה
 • עדשה (כרכיב בודד) (ספריות, א-ספריות, צילינדריות)
 • עדשת פרנל
 • פריזמות
 • מפרט אופטי של רכיב
 • סריג עקיפה
 • הולוגרמה

 

הדמיה
 

 • נקודה לנקודה (ואלומה מקבילה)
 • עצם/דמות ממשית/מדומה
 • פרמטרים- שדה, הגדלה, F#, אורך מוקד
 • עיוותים
 • הבהקות ו- Stray light
 • רזולוציה, MTF, ומדד ביצועים
 • עומק מוקד
 • זום
 • עדשה טלצנטרית
 • צמצמים, אישונים ומישורים עיקרים
 • מפרט של מכלול עדשה
 • תכנון אופטי
 • מצלמה
 • העין

 

רדיומטריה ופוטומטריה
 

 • הגדרת פרמטרים ואופן מדידתם
 • עקומה פוטופית
 • חוק שימור הבהיקות

 

צבע
 

 • חווית תחושת הצבע
 • טבלת הצבעים
 • RGB
 • מסך צבעוני

 

מודולטורים אלקטרואופטים
 

 • LCD
 • Acousto optic modulator
 • DMD

 

סוגי ומערכות תאורה
 

 • תחום ספקטראלי
 • Bright Field VS Dark Field
 • Far field VS Near field
 • Critical illumination VS Kuhler illumination

 

גלאים ומצלמות
 

 • תא פוטו-אלקטרי
 • מערך גלאים
 • מצלמת CCD
 • מצלמת CCD צבעונית
 • מצלמת CMOS
 • יישומים

מערכות מדידה אופטיות
 

 • MTF
 • אוטוקולימטור
 • אינטרפרומטר

מערכות אלקטרואופטיות לדוגמא

 

תגיות