Microsoft SharePoint Server 2010 for Content Managers

מק"ט: #5881 | משך קורס: 24 שעות אק'

SharePoint הפכה להיות פלטפורמה הצוברת משמעות ארגונית גדולה, בכל ארגון יש צורך בידע בסיסי באחזקת הפלטפורמה. הידע הבסיסי הנצבר בקורס זה יאפשר לארגון יכולות של ניהול התכנים – מסמכים, רשימות, ועריכה בסיסית של דפי תוכן בפורטל.

*שדות חובה
PDF version

מטרות

בקורס נכיר את יכולות SharePoint Portal Server 2010, וכיצד SharePoint מאפשר לשתף מידע בארגון. נלמד כיצד משפיע השימוש ב-SharePoint על סביבת העבודה ותהליכי העבודה של המשתמשים. נלמד לנווט באתר ולהזין תוכן, ליצור אתרים ולנהל משתמשים ונכיר את החפיפה בין SharePoint לסביבת Office. התלמידים בסיום הקורס יוכלו להקים אתר בסיסי ולהוסיף, לאשר ולפרסם תוכן לאתר.

קהל יעד

משתמשי מחשב שמעוניינים ללמוד לעבוד בסביבת SharePoint 2010.

תנאי קדם

משתמשי קצה בעלי ידע בסיסי בעבודה עם מערכות אינטרנט/אינטראנט, היכרות בסיסית עם סביבת Office.

נושאים

מבוא

 • מושגי יסוד וסקירה של 2010 SharePoint ,   ארכיטקטורה בסיסית של המוצר.
 • מונחים חשובים לעבודה
 • הכרת סביבת העבודה וממשק ה-Ribbon UI.
 • מבנה וניווט
 • ניהול האתר ברמת SharePoint Foundation.
 • סקירה פונקציונאלית של יכולות באתרי SharePoint  מנקודת מבט של המשתמש.

 

ישום אתרים לפי שלבים

 • סקירה והדגמה של שלבי הקמת אתר
 • יצירת אתרים
 • מבנה נתונים - תבניות
 • דפים ו- webparts
 • ניווט
 • הרשאות
 • עיצוב פריסות דף (Layout)
 • ניהול בסיסי

  

ניהול תוכן

 • ניהול מסמכים
 • ניהול סט מסמכים
 • ניהול רשומות
 • תוכן חיצוני (BCS) ברמה בסיסית

 

קהילות

 • אתרים אישיים
 • Wiki
 • בלוגים למשתמש ולקבוצות

 

טקסונומיה

 • הרעיון מאחורי ניהול מאפיינים
 • שיטות לניהול מאפיינים

 

חיפוש

 • ארכיטקטורה של החיפוש
 • יכולות חיפוש חדשות ב-SharePoint 2010
 • חיפושים חברתיים

היקף

היקף הקורס הינו 24 שעות אקדמאיות

תגיות