MRP - תכנון חומרים

מק"ט: #8096 | משך קורס: 8 שעות אק'

בהשתלמות מקצועית זו ילמדו המשתמשים כיצד ניתן להתמודד עם הצורך היומיומי לענות על הביקושים ועל הצרכים המשתנים של השוק באמצעות המודול לתכנון חומרים (MRP).

*שדות חובה
PDF version

תנאי קדם

השתתפות קודמת בהדרכה מקיפה - מכירות ורכש

נושאים

  • תהליך תכנון החומרים
  • הגדרת תחזית
  • אשף תכנון החומרים
  • הגדרת תרחישים
  • ניתוח תוצאות תכנון החומרים
  • דוח המלצות להזמנה
     
לפי יצרן: 
תגיות