NASTRAN – אנליזות בשיטת אלמנטים סופיים

מק"ט: #66002 | משך קורס: 40 שעות אק'

אנליזת אלמנטים סופיים היא אחת מכמה שיטות נומריות שניתן להשתמש בהן לפתרון בעיות הנדסיות מורכבות. למעשה, כיום זוהי השיטה המקובלת והדומיננטית ביותר.
כפי שמרמז השם, העיקרון שעליו מתבססת השיטה הוא חתירה לפתרון תוך חלוקת בעיות מורכבות למספר מוגבל של בעיות פשוטות יותר – “אלמנטים”.
“אלמנט” הוא אבן הבניין הבסיסית של ניתוח אלמנטים סופי.
תיאורטית, למבנה רציף יש מספר אין-סופי של בעיות פשוטות, אך ניתוח אלמנטים סופיים מדמה התנהגות של מבנה רציף באמצעות ניתוח מספר מוגבל של בעיות פשוטות.
לכל אלמנט במודל “אלמנטים סופיים” יהיה מספר קבוע של צמתים (NODES) המגדירים את גבולות האלמנט שעליו ניתן להחיל תנאי שפה ועומסים.
ככל שהרשת (MESH) דקה ועדינה יותר אנו יכולים להעריך או לשער בצורה מדויקת יותר את הגיאומטריה של המבנה, את העומסים וּכמו כן את דרגות המאמץ והמעוות ( STRESS GRADIENTS & STRAIN).
האסטרטגיה של אופטימיזציית גודל הרשת ועוביה יכולה לצמצם במידה ניכרת את זמן העבודה של המהנדס וּלהביא למצב של “first time right”, וכל זאת מבלי להתפשר, לא על האיכות ולא על הדיוק בתוצאות הניתוח.

הקורס פעיל לקבוצות מטעם ארגונים בלבד, ניתן לשלוח פנייה רק אם מדובר בקבוצה
*שדות חובה
PDF version

מטרות

להקנות למשתתף את היכולת לבצע את האנליזות הבאות בעזרת תוכנת נסטרן: מודליות, סטטיות לינאריות ולא לנאריות, דינמיות. המשתתף יחשף לשיטות רישות שונות, השמת חומרים לחלקים בודדים והרכבות. כמו כן להרצת התוכנה וניתוח תוצאות.

קהל יעד

 • מהנדסי מכונות/אוירונאוטיקה ופיזיקאים

תנאי קדם

 • תואר מהנדס או תואר ראשון במדעים מדוייקים (התנסות בשיטות נומריות)

נושאים

 • סקירה כללית על נושא אלמנטים סופיים
 • סקירת סוגי אלמנטים
 • קריטריונים לבחינת המודל
 • NASTRAN POST PROCESSING 
 • קבצי NASTRAN 
 • הנחות עבודה לניתוחי מבנה
 • הנחות עבודה לניתוחים תרמיים
 • ריסון ומרסנים
 • אנליזות:
  • אנליזות לינאריות סטטיות
  • אנליזות תדרים עצמיים (מודליות)
  • אנליזות קריסה
  • אנליזות לא לינאריות סטטיות
  • אנליזות מודליות למצבי מעבר
  • אנליזות מעבר חום למצבי מעבר
  • אנליזות רעידות אדמה
  • אנליזות רנדום
תגיות