System

מק"ט: #8333 | משך קורס: 8 שעות אק'

בהשתלמות מקצועית זו המיועדות לאנשי System ו/ או לאחראי מערך המחשוב בארגון ילמדו המשתמשים להתקין שרתי SP1 2005 - SAP Business One, להגדיר שירותים שונים ופעולות אדמיניסטרטיביות של ה- SAP Business One ויכירו את תהליך השדרוג של המערכת.

*שדות חובה
PDF version

תנאי קדם

ההדרכה מיועדת לאנשי System ו / או לאחראי מערך המחשוב בארגון
השתתפות קודמת בהדרכה מקיפה - מכירות ורכש
 

נושאים

  • הכנות לקראת התקנת שרת SP1 2005 - SAP Business One - הכרת הפעולות הנדרשות לצורך הכנה לקראת העברת נתונים משרת קיים לשרת חדש
  • התקנת שרת חדש SP1 2005 - SAP Business One- הכרת הפעולות הנדרשות לצורך התקנת B1 2005 SP1 על גבי שרת חדש
  • פעולות לאחר התקנה - הכרת פעולות אדמיניסטרטיביות ב- SAP Business One כחלק ממשימות לאחר התקנה/תחזוק שוטף
  • הגדרות תצוגה, ניהול רישיונות, ניהול סיסמאות, הגדרת נתיבים עבור תיקיות עזר
  • הגדרת שירותים : הכרת השירותים (Services) השונים של SAP Business One והגדרתם - SBO backup, SBO mail, License Manager
  • הכרת תהליך השדרוג ב-SAP Business One
     
לפי יצרן: 
תגיות