UDF - הגדרת שדות משתמש וחיפוש מובנה

מק"ט: #8095 | משך קורס: 8 שעות אק'

בהשתלמות מקצועית זו ילמדו המשתמשים כיצד להוסיף שדות נוספים ל-SAP Business One שיענו על צרכים ייחודיים של החברה.

*שדות חובה
PDF version

תנאי קדם

השתתפות קודמת בהדרכה מקיפה - מכירות ורכש
השתתפות קודמת בהשתלמות מקצועית אשף שאילתות או מחולל שאילתות
 

נושאים

  • הוספת שדות לטבלאות קיימות
  • הזנה אוטומטית של ערכים לתוך שדות, מאובייקטים שונים
  • הזנת ערכים לתוך שדות מתוך מאגר ערכים שמורים
  • הזנה אוטומטית של ערכים לתוך שדות, באמצעות שאילתות שיוגדרו על ידי המשתמש
  • יצירת תלות בין שדות במערכת – ערך בשדה X ישפיע על ערך בשדה Y
לפי יצרן: 
תגיות