VISIO 2010

מק"ט: #1999 | משך קורס: 16 שעות אק'


*שדות חובה
PDF version

דרישות קדם

הכרת תוכנות האופיס. שליטה בינונית באקסל.

קהל יעד

מנהלים, מנתחי מערכות, תוכניתנים, מהנדסים, שרטטים, אנשי רשת ותשתיות המחפשים כלי עבודה ידידותי להפקת תרשימים מסוגים שונים.

נושאי הקורס

 • מבוא
 • הפעלת התוכנה
 • היכרות עם ה- Visio – רקע כללי
 • תהליכי עבודה ראשונים
 • כלי עבודה ייחודיים ל VISIO
 • הוספת צורות לדף עבודה
 • פעולות באובייקט בודד ובאובייקטים מרובים
 • כלי עזר לטיפול באובייקטים
 • Snap – היצמדות של אובייקטים
 • קישור בין אובייקטים  Connector
 • חלוניות עזר לעבודה ב Visio
 • קביעת קנה מידה לציור
 • ניהול דפים
 • עבודה בשכבות
 • Hyperlink בין אובייקטים, דפים ויישומים
 • הגדרת עמוד והדפסה
 • ייבוא וייצוא – תקשורת עם יישומים אחרים
 • עבודה עם נתונים – שילוב נתונים פנימיים וחיצוניים בדיאגרמה
 • הכרות עם דיאגראמות נפוצות: תרשימי זרימה, תרשימים ארגוניים
 • רשימת מקשי קיצור
 • שיוך נתונים לאובייקטים בדיאגרמה
 • קישור למקורות נתונים חיצוניים.
 • סקירת דיאגרמות נפוצות (תרשים ארגוני, תרשים זרימה).
 • אשף תרשים ארגוני.
 • יצירת PivotChart.
 • הוספת צורות ON LINE (מהאינטרנט)
   
תגיות