Word - מתקדם

מק"ט: #1993 | משך קורס: 24 שעות אק'

תוכנת Word הינה תוכנת עיבוד התמלילים הנפוצה בעולם. הכרת הכלים המתקדמים בתוכנה מאפשרת עבודה נכונה ויעילה עם מסמכים ארוכים ומורכבים, קיצור וייעול תהליכי  עבודה ועבודה משותפת על מסמכים בארגון.

*שדות חובה
PDF version

קהל יעד

משתמשים מנוסים או בוגרי קורס Word– בסיסי אשר רוצים להכיר ולרכוש כלים מתקדמים לעבודה עם Word .

תנאי קדם

הכרות תפעולית עם סביבת Windows, ידע ושליטה בניהול קבצים (שמירה, פתיחה סגירה ויצירת קובץ חדש).  ניסיון והיכרות טובה עם WORD או השלמה של קורס WORD בסיסי.

נושאים

 • התאמה אישית של סביבת העבודה: לחצנים וסרגלי כלים.
 • תבניות: יצירת תבנית, עדכון תבנית, שינוי תבנית Normal, יצירת מסמך על בסיס תבנית קיימת.
 • עיצוב המסמך: מקטעים, טורים ,כותרות מעוצבות.
 • סגנונות: יצירת סגנונות חדשים, עדכון והחלת סגנונות.
 • שימוש בסגנונות כותרת לעבודה נוחה במסמך: מפת מסמך, תצוגת חלוקה לרמות, יצירת תוכן
 • עניינים המתעדכן אוטומטית.
 • טקסט אוטומטי: הוספה ועריכה של טקסט אוטומטי המקושר לתבנית אישית או לתבנית NORMAL .
 • מאקרו: הקלטת מאקרו, עריכת מאקרו והפעלתו.
 • הערות: שוליים והערות סיום.
 • הפניות מקושרות: הוספת כיתובים וקישוריות במסמך.
 • סימניות והיפר קישורים: פנימיים וחיצוניים.
 • אינדקס: הוספת אינדקס למסמך ועדכונו.
 • טפסים: יצירת טפסים, שימוש בסוגי הטפסים השונים, הגנה על טפסים.
 • הוספת תרשים אירגוני למסמך.
 • הוספת אובייקטים למסמך.
 • מעטפות ותוויות: התאמה אישית.
 • מיזוג דואר: מכתבים אחידים.
תגיות
וורד