Word 2013 - בסיסי

מק"ט: #3977 | משך קורס: 20 שעות אק'

Word היא תוכנת עיבוד התמלילים הנפוצה בעולם. יכולותיה מאפשרות מצד אחד ליצור מסמכים פשוטים במהירות בעזרת ממשק ידידותי, ומצד שני לעבד ביעילות מסמכים גדולים ומורכבים.
הקורס מפגיש את המשתתפים עם התוכנה ומספק להם את כלי העבודה הבסיסיים לשימוש בה.

*שדות חובה
PDF version

מטרות הקורס

בסיום הקורס, המשתתף ידע ליצור ולנהל מסמכים ב-Word, יכיר מגוון מכלי העיצוב של התוכנה, ידע לשלב במסמך טבלאות ואובייקטים גרפיים, ויוכל להכין את המסמך להדפסה ולהדפיסו.

קהל יעד

משתמשי מחשב חסרי ניסיון בשימוש ב-Word, המעוניינים לרכוש את יסודות עיבוד התמלילים באמצעות התוכנה.

תנאי קדם

שימוש במחשב ברמת המשתמש

נושאים

היכרות עם Word

היכרות ראשונית עם תכנת Word - שימושי התכנה ומראה כללי.

 • מטרת התכנה ותצוגת תכלית
 • מבנה מסך ומושגי יסוד

 

הקלדת טקסט ועריכתו

שימוש במקלדת, יצירת טקסט חדש, מיומנויות עריכה בסיסיות וביצוע שינויים בטקסט קיים.

 • הקלדה בסיסית
 • תנועה בטקסט
 • מחיקת טקסט
 • עבודה בשפות שונות
 • סימון טקסט
 • העברה והעתקה

 

פעולות בסיסיות במסמכים

מיומנויות ניהול קבצים - יצירת קבצים ועבודה עם קבצים קיימים.

 • יצירת מסמך חדש
 • שמירת מסמך
 • פתיחת מסמך
 • ניווט וחיפוש פשוט במסמך
 • קריאת מסמך
 • עבודה עם כמה מסמכים במקביל
 • סגירה ויציאה

 

עיצוב ברמת התו

הכרת פעולות עיצוב הטקסט הבסיסיות.

 • עיצוב גופן בסיסי
 • עיצוב גופן מתקדם
 • אפקטי טקסט
 • מברשת העיצוב

 

תבליטים, מספור ורשימות

יצירת רשימות פשוטות, רשימות מרובות-רמות ועיצובן.

 • עבודה עם תבליטים
 • רשימה ממוספרת
 • יישור רשימות
 • רשימה מרובת רמות

 

טבלאות

יצירת טבלאות, עיצובן וביצוע פעולות בטבלאות.

 • יצירת טבלה
 • שינוי המספר, הגובה והרוחב של שורות/עמודות
 • מיזוג ופיצול תאים
 • עיצוב אוטומטי
 • עיצוב ידני של טבלה
 • אפשרויות טבלה נוספות

 

עיצוב מסמך כולל

תיאור הכלים החדשים ב-Word המסייעים להגדרת חזות עיצובית כוללת למסמך במהירות ובקלות.

 • שימוש בערכות נושא
 • שימוש בערכת סגנונות

 

הוספת איורים

עבודה עם האובייקטים הגראפיים הפשוטים שניתן להוסיף למסמך Word.

 • תמונות
 • צורות אוטומטיות ובד הציור
 • תיבת טקסט
 • WordArt
 • צילום מסך

 

כלי סקירת מסמך

כלי עזר לשלבי הניסוח וההגהה של המסמך.

 • חיפוש והחלפה
 • בדיקת איות ודקדוק
 • חלונית המחקר
 • כלי תרגום חדשים
 • ספירת מילים

 

עימוד והדפסה

היכרות עם כלל פעולות העיצוב המשפיעות על ארגון התוכן בעמוד על המסך ובהדפסה.

 • הגדרת עמוד
 • כותרות עליונות ותחתונות
 • גבול עמוד
 • הדפסת המסמך

 

מנגנון העזרה

היכרות עם כלי העזרה השונים המובנים בתכנות Office, ושימוש מושכל בהם ללימוד, הפקת מידע ופתרון בעיות.

 • גישה לעזרה במחשב ובאינטרנט
 • גישה למידע באמצעות חיפוש ובאמצעות תוכן העניינים

 

הערה:  התכנים ומשך הזמן המתאים המוצגים בסילבוס הנם המלצה, ועשויים להשתנות בהתאם לרמת הכיתה בפועל.

תגיות
וורד