Microsoft Office 2010

מק"ט: #7128 | משך קורס: 100 שעות אק'

* הקורס מוכר לפקדון חיילים משוחררים
Office היא חבילת תוכנות מבית Microsoft הכוללת את מעבד התמלילים Word, גיליון אלקטרוני Excel, תוכנה להכנת מצגות Power Point, תוכנת דואר אלקטרוני Outlook (הכוללת תוכנת ניהול יומן פגישות, ספר טלפונים, מערכת ניהול משימות ועוד).

*שדות חובה
PDF version

קהל יעד

הקורס מיועד למעוניינים ללמוד את יכולות התוכנות Office 2000 ושימושיהן וכן להבין ולהכיר את עולם האינטרנט.

מטרות

 • הכרת סביבת העבודה/Win 7  Windows XP/Vista
 • הכרת מעבד התמליליםWord 2010  .
 • שימוש בגיליון האלקטרוניExcel 2010  .
 • הכנת מצגות ושקפים באמצעותPower Point 2010  .
 • שימוש בתוכנתOutlook 2010  הכוללת דואר אלקטרוני וניהול יומן פגישות.
 • הכרות עם עולם האינטרנט.

 

משך הקורס

משך הקורס הינו 100 שעות

נושאים

הכרת המחשב -  מושגים בטכנולוגיית המידע (IT)– 6 שעות הדרכה

 • מושגים כלליים
  • תוכנה, חומרה, סוגי מחשבים
  • חלקים עיקריים של מחשב אישי
  • ביצועי מחשב
 • חומרה
 • תוכנה
 • רשתות מידע
 • השימוש בטכנולוגיים המידע IT, בחיי יומיום
  • מחשבים בעבודה
  • העולם האלקטרוני
 • בריאות ובטיחות סביבת העבודה
  • הנדסת אנוש (ארגונומיה)
  • בריאות
  • אמצעי זהירות
  • איכות הסביבה
 • אבטחה
  • אבטחת מידע
  • וירוס מחשב
 • חוק וזכויות יוצרים
  • זכויות יוצרים
  • תקנות הגנת מידע

 

שימוש במחשב לניהול קבצים – 16 שעות הדרכה

 • סביבת מחשב
 • שולחן העבודה
  • עבודה עם צלמיות
  • עבודה עם חלונות
 • ניהול קבצים
  • מושגים
  • ספריות ותיקיות
  • עבודה עם קבצים, העתקה והעברה, מחיקה ושחזור
  • חיפוש
  • קבצים דחוסים
 • וירוסים
  • מושגים
  • טיפול בוירוסים
 • ניהול הדפסה
  • הגדרות הדפסה
  • פלט הדפסה

 

עיבוד תמלילים – 25 שעות הדרכה

 • שימוש ביישום
  • צעדים ראשונים בעיבוד תמלילים
  • מבנה מסך - חלונות, תפריטים, שורת המצב, חלונית המשימות ועוד.
  • ניווט במסמך.
  • התאמות סביבת העבודה
 • פעולות עיקריות
  • הכנסת נתונים
 • אפשרויות בחירת טקסט
  • בחירה של מילה, פסקה, קטעים נבחרים וכד'.           
 • עריכה בסיסית
  • הקלדה, מחיקה, בדיקת איות, החלפת שפה.
  • העתקה, העברה, מחיקה
  • חיפוש והחלפה
 • עריכה
  • עיצוב טקסט
  • עיצוב פסקה
  • תבנית מסמך 
 • אובייקטים
  • טבלאות
  • תמונות, דמויות, סימנים
 • הכנת הדפסה
  • הכנה, הגדרות עמוד
  • הדפסה

                                

גיליונות אלקטרוניים – 25 שעות הדרכה

 • שימוש ביישום
 • מבוא
  • התאמת סביבת העבודה
 • תאים
  • הכנסת נתונים
  • בחירת תאים
  • שכפול, העברה, מחיקה
  • חיפוש והחלפה
  • מיון נתונים
 • עבודה בסיסית בגיליון
  • הזנה, מחיקה ועריכת נתונים.
  • כלי עבודה בסיסיים לשליטה בגיליון.
  • ניהול של עמודות, שורות וגיליונות.
 • שליטה בעיצוב הגיליון
  • עיצוב תאים וטקסט בעזרת סרגלי הכלים ובעזרת תפריט. בניית טבלה ב-Excelעל פי כללים נכונים ליצירת טבלה ובסיס נתונים.
 • נוסחאות ופונקציות
 • אשף הפונקציות
  • הכרות מעמיקה של אשף הפונקציות, של פונקציות פשוטות (SUM, AVERAGE,

   MAX, MIN, COUNT

   ), מתקדמות (IF, COUNTIF, SUMIF) , פונקציות תאריך ושעה וביצוע פעולות חישוביות בעזרתן. 
 • עיצוב תבניות
  • מספרים/תאריכים
  • תוכן
  • יישור, גבול, אפקטים 
 • גרפים /תרשימים
  • שימוש בגרפים, יצירה ועריכה.
 • הכנת פלט
  • הכנת הגיליון,  הגדרות עמוד
  • הכנה
  • הדפסה

 

מצגת – 8 שעות הדרכה

 • ששימוש ביישום
 • מבוא
  • הצגת תכלית של התוכנה והכרות עם סביבת העבודה.
 • הכרות ראשונית עם התוכנה
  • מבנה מסך, תפריטים, שורת מידע, תבניות, קובץ חדש.
 • תהליכי עבודה ראשונים
  • יצירת מצגת חדשה, פעולות על הקובץ (שמירה, פתיחה וסגירה).
  • התאמת סביבת העבודה
 • בניית מצגת
  • תצוגות מצגת
 • עיצוב המצגת
  • מתאר שקופית, ערכות עיצוב, תבליטים, קביעת רמות.
  • שימוש בתבניות תכנון
  • תבנית בסיס (master)
  • כללים ליצירת והצגת מצגת אשר תעביר את המסר באופן הברור ביותר לקהל היעד.
 • טקסט וגרפיקה
  • תבניות טקסט להזנה
  • תמונות ודמויות
  • העתקה, העברה, מחיקה 
 • תרשימים /גרפים אובייקטים מצוירים
  • שימוש בתרשימים/ גרפים
  • תרשים ארגוני
  • אובייקטים מצוירים
  • העתקה, העברה, מחיקה
 • אפקטים בהצגת שקף
  • הכנת אנימציה בשקף
  • מעברי שקפים
 • הכנת פלט
  • הכנת המצגת לפרסום באתר אינטרנט / אינטראנט.
  • הגדרות הדפסה, הדפסה
  • הפעלת מצגת, מצגות מותאמות אישית

 

אינטרנט – 12 שעות

 • האינטרנט
  • מושגים/מונחים
  • שיקולי בטיחות
  • צעדים ראשונים בדפדפן
  • התאמות והגדרות דפדפן
 • ניווט באינטרנט
  • גישה לדפי אינטרנט
  • שימוש במועדפים
  • ארגון סימניות
 • חיפוש באינטרנט
  • שימוש במנוע חיפוש
  • הכנה להדפסה
  • הדפסה


 דואר-אלקטרוני – 8 שעות

 • דואר אלקטרוני
  • מושגים/מונחים
  • שיקולי בטיחות
  • צעדים ראשונים עם דוא"ל
  • התאמת סביבת עבודה
 • הודעות
  • קריאת הודעה נכנסת
 • ניתוב דואר
  • מענה לשולח ולכל המכותבים, העברת הודעות, יצירת תיקיות והעברת הודעות לתיקיות שונות, בחירה מרובה של הודעות לצורך העברה/ מחיקה.
  • שכפול, העברה, מחיקה
 • ניהול דואר
  • טכניקה
  • שימוש בספר כתובות
  • ארגון הודעות
  • הכנה להדפסה
תגיות