קורסים מקצועיים למתקדמים

תשתיות ותקשורת

:VMware NSX-T Data Center Install, Configure, Manage V3

מספר הקורס 4474

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.0 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, micro-segmentation and firewalls, and more.

On Completion, Delegates will be able to

Describe VMware Virtual Cloud Network and the NSX-T Data Center architecture

Describe the NSX-T Data Center components and main functions

Explain the NSX-T Data Center key features and benefits

Deploy and configure NSX-T Data Center infrastructure

Configure layer 2 logical switching and bridging

Explain the tiered routing architecture and configure gateways

Configure advanced services such as VPN and load balancing

Describe the NSX-T Data Center security model with micro-segmentation

Configure Distributed Firewall and Gateway Firewall to protect east-west and north-south traffic

Explain advanced security enforcement with URL analysis, IDS, and partner service insertion

Integrate VMware Identity Manager™ or LDAP with NSX-T Data Center and configure role-based access control

Describe NSX-T Data Center Federation use-cases and architecture for switching, routing, and security.

Who Should Attend

Experienced system administrators or network administrators

תכנית הלימודים

Full syllabus
PDF להורדה
 1. Course Introduction
 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 1. VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
 • Introduce VMware’s Virtual Cloud Network vision
 • Discuss NSX-T Data Center solutions, use cases, and benefits
 • Explain NSX-T Data Center architecture and components
 • Describe VMware NSX® product portfolio and features
 • Explain the management, control, data, and consumption planes and function
 1. Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
 • Describe NSX Management Cluster
 • Deploy VMware NSX® Manager™ nodes on VMware ESXi and KVM hypervisors
 • Navigate through the NSX Manager UI
 • Explain data-plane components such as N-VDS, transport nodes, transport zones, profiles, and more
 • Perform transport node preparation and establish the data center infrastructure
 • Verify transport node status and connectivity
 1. NSX-T Data Center Logical Switching
 • Introduce key components and terminology in logical switching
 • Describe the function and types of L2 segments
 • Explain tunneling and the GENEVE encapsulation
 • Configure logical segments and attach hosts using NSX Manager UI
 • Describe the function and types of segment profiles
 • Create segment profiles and apply them to segments and ports
 • Explain the function of MAC, ARP, and TEP tables used in packet forwarding
 • Demonstrate L2 unicast packet flow
 • Explain ARP suppression and BUM traffic handling
 1. NSX-T Data Center Logical Routing
 • Describe the logical routing function and use cases
 • Introduce the two-tier routing architecture, topologies, and components
 • Explain the Tier-0 and Tier-1 Gateway functions
 • Describe the logical router components: Service Router and Distributed Router
 • Discuss the architecture and function of VMware NSX® Edge™ nodes
 • Discuss deployment options of NSX Edge nodes
 • Configure NSX Edge nodes and create NSX Edge clusters
 • Configure Tier-0 and Tier-1 Gateways
 • Examine the single-tier and multitier packet flow
 • Configure static routing and dynamic routing
 • Enable ECMP on Tier-0 Gateway
 • Describe NSX Edge HA, failure detection, and failback modes
 1. NSX-T Data Center Bridging
 • Describe the function of logical bridging
 • Discuss the logical bridging use cases
 • Compare routing and bridging solutions
 • Explain the components of logical bridging
 • Create bridge clusters and bridge profiles
 1. NSX-T Data Center Security
 • Introduce the NSX-T Data Center security approach and model
 • Describe the micro-segmentation benefits and use cases
 • Describe the Distributed Firewall architecture, components, and function
 • Configure Distributed Firewall sections and rules
 • Describe the Gateway Firewall architecture, components, and function
 • Configure Gateway Firewall sections and rules
 • Describe URL analysis and distributed intrusion system importance and use-cases.
 • Describe the service insertion functionality for east-west and north-south security
 • Discuss the integration and benefits of partner security solutions with NSX-T Data Center
 1. NSX-T Data Center Services
 • Describe NSX-T Data Center services
 • Explain and configure Network Address Translation (NAT) and NAT 64
 • Explain and configure DNS and DHCP services
 • Describe the load-balancing function, topologies, components, and use cases
 • Configure L4-L7 load balancing
 • Discuss the IPSec VPN and L2 VPN function and use cases
 • Configure IPSec VPN and L2 VPN using NSX Manager UI
 1. NSX-T Data Center Monitoring
 • Explain the importance and functionality of VMware NSX® Intelligence™
 • Navigate through the NSX Topology UI and identify the various key elements in the UI
 • Discuss the importance and use-cases of alarms and events
 1. NSX-T Data Center User and Role Management
 • Describe the function and benefits of VMware Identity Manager in NSX-T Data Center
 • Integrate VMware Identity Manager with NSX-T Data Center
 • Integrate LDAP with NSX-T Data Center
 • Identify the various types of users, authentication policies, and permissions
 • Use role-based access control to restrict user access
 • Explain the built-in roles in VMware Identity Manager and role assignment to users
 1. NSX-T Data Center Federation
 • Introduce the NSX-T Data Center Federation key concepts, terminology, and use-cases.
 • Explain the onboarding process of NSX-T Data Center Federation
 • Describe the NSX-T Data Center Federation switching and routing functions.
 • Describe the NSX-T Data Center Federation security concepts and routing functions
Prerequisites

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...