קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

RxJS in Depth for Angular Developers

מספר הקורס 3401

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 29/10/2024
קורס ערב

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

RxJS (Reactive Extensions for JavaScript) is an observational reactive programming library that makes it easy to write asynchronous or callback-based code. The integration with Angular, a platform for building web applications for mobile and desktop, is particularly significant:

 • Handling of asynchronous operations
 • State and data stream management
 • Integration with Angular features (routing, forms, http)

While essential, it is also a complicated technology with a steep learning curve. In this course we will introduce the basic building blocks such as observables, subjects and operators. We will understand the difference between hot and cold observation. We will understand what they expect from a higher order and what goal they achieve. Most importantly, we will develop a deep understanding and intuition that will enable the integration of the right operators in solving complex scenarios in real life.

On Completion, Delegates will be able to

Understand reactive and function programming concepts.

Create and manipulate observables in various ways.

Master the various operators and use them in real life scenarios.

Use RxJS in angular applications to create Http Interceptors, NgRx effects, Caching mechanisms for web service data, and more.

Who Should Attend

This course is designed for Angular developers who would like to make better use of RxJS

תכנית הלימודים

Course Contents

The Basics of RxJS

 • Understanding Observable, Observers, and streams
 • Hot vs Cold observables
 • What are “Subjects”?
 • Behavior Subject, Replay Subject and more.
 • Observable unsubscribing and cleanup

RxJS Factories

 • The atomic factories: of, from
 • Timing factories: timer, interval
 • Generation factories: generate
 • Custom factory – the observable constructor

Angular – Fully reactive

 • Creating reactive servicesCreating reactive services
 • Consuming services in components
 • Avoiding memory leaks
 • Using the async pipe
 • Change detection and RxJS

Basic Operators

 • What is an operator in RxJS
 • Mapping operators
 • Filtering Operators: filter, take, skip, and their variations
 • Understanding functional programming and its relation to RxJS

Higher Order Observables

 • Understanding Higher order constructs
 • How to increase order using operators: map, buffer, group and more
 • How to flatten observables using operators: mergeAll, switchAll, and more

Multicasting in RxJS

 • Using subjects to “heat” observables
 • Multicast operators (RxJS < 7)
 • The new connect and connectable operators (RxJS >-= 7)
 • Understanding share () and its variations
 • Caching scenarios in Angular

Aggregators and Combinators in RxJS

 • Understanding Aggregation
 • The scan and reduce operators.
 • Creating state machines in RxJS
 • Combinators in RxJS
 • Using merge, concat and race
 • Using takeUntil
 • Using combine atest and withLatestFrom

Using RxJS in Angular

 • Presenting reactive data by combining the router and http services
 • Caching Http data
 • Creating Http Interceptors
 • Creating NgRx effects
 • Advanced reactive scenarios
Prerequisites
 • knowledge of Angular
 • knowledge of Typescript

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...