page up
envelopeלהשארת פרטים

מבחני הסמכה בתקשורת Cisco

לחברת Cisco יש מספר מסלולי הסמכה.


Wireless, Routing and Switching, Voice, Service Provider, Security ו- Design.
רמת Assosicate הינה רמת ההתחלה למסלולים השונים.
רמת Professional הינה הרמה הבאה וכוללת מספר בחינות על מנת להיות מוכשר ברמה זו.
הרמה המורכבת ביותר הינה רמת ה- Expert – רמה זו הינה הגבוהה ביותר בכל מסלול. רמה זו כוללת בחינה תאורטית כמו גם בחינה מעשית אשר מתקיימת במרבית המקרים בחו"ל.


תרשים הזרימה המשקף את ההתקדמות בכל מסלול

DESIGN: CCDA > CCDP > CCDE


מטרת המסלול: הסמכה זו מאפשרת ללמוד לתכנן את עולם תקשורת הנתונים אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול: בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת יכולות בסיסית לתכנון רשתות תקשורת. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות פרוטוקולי תקשורת מתקדמים יותר ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לתכנן אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי תקשורת.


Routing and Switching: CCNA > CCNP > CCIE


מטרת המסלול: הסמכה זו מאפשרת ללמוד ולהכיר את עולם תקשורת הנתונים אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול: בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת הכרות בסיסית עם עולם התקשורת. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות פרוטוקולי תקשורת מתקדמים יותר ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לעומק ולהכיר אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי תקשורת.

 

Security: CCNA Security > CCNP Security > CCIE Security


מטרת המסלול: הסמכה זו מאפשרת ללמוד ולהכיר את עולם אבטחת המידע אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול: בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת הכרות בסיסית עם עולם אבטחת המידע. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות אבטחת המידע ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לעומק ולהכיר אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי אבטחת מידע.

 

Wireless: CCNA Wireless > CCNP Wireless > CCIE Wireless


מטרת המסלול:
הסמכה זו מאפשרת ללמוד ולהכיר את עולם האלחוט אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול:
בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת הכרות בסיסית עם עולם האלחוט. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות האלחוט ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לעומק ולהכיר אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי האלחוט.

 

Voice: CCNA Voice > CCNP Voice > CCIE Voice

 

מטרת המסלול: הסמכה זו מאפשרת ללמוד ולהכיר את עולם VOICE אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול: בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת הכרות בסיסית עם עולם VOICE. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות VOICE ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לעומק ולהכיר אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי VOICE.

 

Service Provider: CCNA > CCIP > CCIE Service Provider


מטרת המסלול: הסמכה זו מאפשרת ללמוד ולהכיר את עולם ספקי השירות אשר צומח וגדל מיום ליום.
תיאור המסלול: בהסמכה זו יש 3 רמות כאשר הרמה הראשונית מאפשרת הכרות בסיסית עם עולם ספקי השירות. ההסמכה הבאה מאפשרת הכרות מעמיקה יותר עם עולמות ספקי השירות ואילו ההסמכה האחרונה מיועדת למי שמעוניין ללמוד לעומק ולהכיר אפשרויות מורכבות ביותר בנושאי ספקי השירות.

 

להלן רשימת הקורסים שצריך ללמוד על מנת לעבור את המבחנים הרלוונטים להסמכה הרלוונטית:

Associate

 • (Design (CCDA
 • (Routing & Switching (CCNA
 1. ICND1 Exam
 2. ICND2 Exam
 • (Security (CCNA Security
 • (SP Operations (CCNA SP Ops
 • (Voice (CCNA Voice
 • (Wireless (CCNA Wireless

 

Professional

 • (Design (CCDP
 • (Routing & Switching (CCNP
 • (Security (CCNP Security
 • (Service Provider (CCIP
 • (SP Operations (CCNP SP Ops
 • (Voice (CCNP Voice
 • (Wireless (CCNP Wireless

 

Expert

 • CCDE Design Expert
 • CCIE Routing & Switching
 • CCIE Security
 • CCIE Service Provider
 • CCIE SP Operations
 • CCIE Voice
 • CCIE Wireless
ספרו לי עוד
ספרו לי עוד

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

סניף מועדף

אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל infomail@johnbryce.co.il או לטלפון: 03-7100777.