page up
envelopeלהשארת פרטים
קורס דירקטור הלכה למעשה- חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיותקורסים למנהלים (המי"ל) | קורסים למנהלים - המי"ל

קורס דירקטור הלכה למעשה- חברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות

מספר הקורס 2618
60 סה"כ שעות אקדמאיות
* מספר המפגשים והשעות למפגש עשויים להשתנות בין קורס לקורס

המועדים הקרובים

ניתן לפתוח קורס בהתאמה אישית לארגונים במועד שיתואם עימנו

08/09/2019
קורס ערב
סניף
תל אביב
26/11/2019
קורס בוקר
סניף
תל אביב
02/12/2019
קורס ערב
סניף
תל אביב
על הקורס בקצרה

על הקורס בקצרה

מגמות עדכניות בזירה המקומית והגלובאלית הפכו את הממשל התאגידי בחברות להכרח מחייב. כך, דירקטורים בעידן המודרני מהווים חלק בלתי נפרד ממערך בקרה קפדני על אופן ניהולו התקין של התאגיד, תוך הקפדה יתרה על שקיפות ומנגנוני בקרה אפקטיבית.      

תיקוני חקיקה ורגולציה עדכנית בתחומים השונים, הרחיבו את היקף האחריות האישית והחובות המוטלות על דירקטורים ונושאי משרה בחברות. לאור האמור, הללו מחויבים היום, יותר מאי פעם, בהיכרות עם הדין והפרקטיקה, בהבנת מכלול השיקולים הרלוונטיים (משפטיים, פיננסיים ועסקיים) ובשימוש בכלים משוכללים לשם מילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר, תוך נטרול החשיפה המשפטית הטמונה בתפקיד.

           

 ייחודי למשתתפי הקורס- שיתוף פעולה בין המי"ל ובין אנטרופי, רישום מוזל למאגר הדירקטורים של אנטרופי 

  המשמש לאיתור מועמדים לדירקטוריונים.

מטרות הקורס

 • •מתן כלים מעשיים לדירקטורים לשם שיפור תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון

 • הקניית ידע עדכני הנוגע להיבטים המשפטיים, החשבונאיים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון

 • פיתוח מיומנויות פיקוח על תפקוד חברות באמצעות הדמיות (סימולציות) של ישיבות דירקטוריון

 • ביסוס הידע והניסיון העסקי באמצעות מפגשי-שיח עם בכירים במשק הישראלי

 • סקירת חידושים והתפתחויות עדכניות בחקיקה, ברגולציה וביישום עקרונות ממשל תאגידי

למי מיועד הקורס

 • נושאי משרה בכירה, דירקטורים, מועמדים לכהונת דירקטורים, מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים לדירקטוריונים ולחברות ציבוריות, פרטיות וממשלתיות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירי חברות.

תכנית הלימודים

הקורס משלב בין הרצאות פרונטאליות המועברות על ידי מיטב המרצים בתחומים הרלוונטיים; סימולציות (הדמיות) של ישיבות דירקטוריון (בהשתתפות משתתפי הקורס); ניתוח מקרים אקטואליים והפקת לקחים לאורם. בנוסף נוטלים המשתתפים חלק במפגש-שיח עם בכירים במשק הישראלי, במהלכו מועלות סוגיות עדכניות ומתקיים דיון באשר להתמודדות עמן מנקודת מבטו של הדירקטור.

01

היבטים משפטיים בעבודת הדירקטור

02

היבטים פיננסים בעבודת הדירקטור

03

אסטרטגיה עסקית לדירקטורים

04

סימולציות של ישיבות דירקטוריון

 • היבטים משפטיים בעבודת הדירקטור
 • היבטים פיננסים בעבודת הדירקטור
 • אסטרטגיה עסקית לדירקטורים
 • סימולציות של ישיבות דירקטוריון
 • תואר ראשון אקדמי או ניסיון ניהולי/אזרחי/צבאי של 6 שנים לפחות.
 • מועמדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף יתקבלו לאחר ריאיון אישי.
 יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?
יש לך שאלות? רוצה עוד מידע?

נשמח לייעץ, ללוות ולענות על כל השאלות

סניף מועדף

אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן.

המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285 הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י לדוא"ל infomail@johnbryce.co.il או לטלפון: 03-7100777.