בדיקות תפקוד חודשיות
למתקני משחקים ת”י 1498

תקן ישראלי 1498 (תקן רשמי ומחייב על פי חוק) מחייב לקיים בדיקות חודשיות של כל מתקני המשחקים ברחבי הארץ. מטרת הבדיקות היא למנוע ליקויים ופגמים המהווים מפגעי בטיחות ומהווים סכנה לילדים המשתמשים במתקנים. הקורס מכשיר את המשתתפים לקיום בדיקות אלו.

מטרה ונושאי לימוד

הקורס מכשיר את המשתתפים לבצע בדיקות חודשיות של מתקני משחקים בהתאם לתקן 1498. המשתתפים ילמדו כיצד צריך להיות בנוי אזור מתקני משחקים, אילו בדיקות בטיחות נדרש לעשות אחת לחודש, תהליך העבודה של הבודק, רשימות התיוג לפיהן מתבצעות הבדיקה ועוד.

ומחסומים ועוד. הקורס כולל ידע תיאורטי ופרקטי ובמהלכו המשתתפים יוצאים לשטח לבצע בדיקות בהנחיית המרצה.

קהל היעד ותנאי הקבלה

עובדי עיריות, קב”טים, ממוני בטיחות, אחראי תחזוקה ובטיחות מתקני משחקים, אנשי תחזוקה וכו’.

מתכונת הלימוד

32 שעות, 4 מפגשים אחת לשבוע בין השעות 8:30-16:00

קורס מכון התקנים

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם מכון התקנים הישראלי

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...