הכשרת ראשי צוות HACCP

HACCP היא שיטה לניהול מערכת בטיחות המזון. הקורס יכשיר משתתפים לתפקיד ראש הצוות במטרה להגביר את בטיחות המוצרים ולמנוע הפצה של מוצרי מזון שאינם ראויים לשימוש ואכילה. מסיימי הקורס שיעמדו בדרישותיו, יקבלו תעודת ראש צוות  HACCP ויוכלו להביל תהליך זה בארגונים.

מטרה ונושאי לימוד

הקורס יכשיר את המשתתפים להקמת מערכת בטיחות מזון HACCP בארגוני מזון ומשקאות, ארגונם שעוסקים באריזות מזון וארגוני הסעדה. הקורס מתמקד בתפקידו של ראש הצוות.

הנושאים הנלמדים: הכרת דרישות התברואה ועקרונות ה-HACCP על פי קודקס אלימנטריוס של ארגון הבריאות העולמי (W.H.O), כיצד נדרש להיערך ואילו תכנונים יש לעשות בהקמת מערכת ניהול בטיחות מזון, כיצד לבצע הערכת סיכונים וכיצד לזהות את הנקודות הקריטיות בתהליך. הקורס ילווה בתרגול הקמת מערכת ניהול בטיחות מזון וניהול צוות HACCP על פי דרישות בין-לאומיות.

קהל היעד ותנאי הקבלה

מנהלים ועובדים במפעלי מזון, מועמדים לתפקיד ראש צוות, אנשי צוותHACCP ,  יועצים בתחום מערכות ניהול בטיחות מזון.

מתכונת הלימוד

2 מפגשים בין השעות 8:30-16:00​ סך הכל 16 שעות לימוד.

קורס מכון התקנים

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם מכון התקנים הישראלי

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...