קורס עורכי מבדקים
ת”י 9001 ISO

קורס זה מכשיר את המשתתפים לתפקיד של עורכי מבדקים פנימיים או בכירים לפי ת”י 2015: ISO 9001 ולפי תקן קווים מנחים לעריכת מבדקים.

מטרה ונושאי לימוד

פנימיים: הכשרה לתפקיד עורך מבדק פנימי כחלק ממערכת ניהול האיכות בארגון.  ​ ​הנושאים הנלמדים: אילו סוגי מבדקים קיימים ומתי יש לערוך אותם, ת”י 2015: ISO 9001 מנקודת מבטו של עורך המבדק, כיצד מתכוננים ונערכים לביצוע המבדק, כיצד אוספי את החומרים הרלוונטיים למבדק ומבצעים אותו, ניתוח הממצאים, אילו פעולות מתקנות יש לעשות וכיצד יש לדווח ולעקוב על תוצאות המבדק.

בכירים: הכשרה לתפקיד עורך מבדק בכיר .(Lead Auditor) עורך המבדק הבכיר יכול לקיים מבדקים אצל ספקים וקבלנים של הארגון וזאת כדי להבטיח עמידת הארגון בדרישות האיכות. הנושאים הנלמדים: כיצד לבצע בדיקות ספקים, איך לטפל בהתנגדויות, כיצד לנהל מבדקים כדי לוודא עמידתו של הארגון במספר תקנים.

קהל היעד ותנאי הקבלה

פנימיים: מנהלי איכות, נאמני איכות, מהנדסי איכות, מנהלים ועובדים שישתתפו בביצוע המבדקים.

בכירים: מיועד לבוגרי קורס עורכי מבדקים פנימיים.

מתכונת הלימוד

פנימיים: 3 מפגשים בין השעות 8:30-16:00 סך הכל 24 שעות לימוד

בכירים: 5 מפגשים בין השעות 8:30-16:00​ סך הכל 40 שעות לימוד

השלמה לבכירים: 2 מפגשים בין השעות 8:30-16:00 סך הכל 16 שעות לימוד

קורס מכון התקנים

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם מכון התקנים הישראלי

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...