דירקטוריון בחברות – כל המידע שאתם צריכים כדי להיכנס לתפקיד דירקטורים ב 2023

נושא משרה משמעותית בחברות וארגונים הוא דירקטור. הדירקטוריון הוא הגוף האחראי על התוויית מדיניות כהנהלה העליונה של הארגון ממונה על תהליך קבלת החלטות עסקיות בדרך שתפעל לטובת האינטרסים של התאגיד.
המבנה של הדירקטוריון מורכב מיו"ר הדירקטוריון אשר ממונה על ניהול ישיבת הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון.
דירקטורים מחויבים לפעול בנאמנות וביושרה בעת ביצוע עבודתם בהגנה על נכסי בעלי המניות והבטחת התנהלות נאותה ומוצלחת של התאגיד.
דירקטורים פועלים הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות ומסווגים לדירקטורים חיצוניים שאינם תלויים בארגון ודירקטורים פנימיים או "רגילים".
חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה נדרשות למנות לפחות שני דירקטורים חיצוניים שאחד מהם יהיה דירקטור חיצוני מומחה למשל בתחום הפיננסים או בתחום שרלבנטי לתחום הפעילות העסקית של החברה.
תחומי האחריות של דירקטורים הם מגוונים וכוללים בין היתר, מינוי מנכ"ל, קביעת מדיניות חברה ביחס לשירותים, מחירים, יחסי עבודה, קביעת המבנה הארגוני, הכרזה על דיבידנדים, שינויים ארגוניים, הערכת ביצועים של הנהלה בכירה, ביקורת על ציוד וחוות דעת על הצעות רכש, הנפקת אגרות חוב, הקצאת מניות ועוד.

חובת הדירקטור

דירקטורים נחשבים לשומרי הסף של הארגון ומחויבים לנקוט במשנה זהירות ולא להעדיף אינטרס של רווח אישי על פני טובת החברה.
הם מחויבים לכללי האתיקה ואינם חותמת גומי אלא צריכים להפעיל שיקול דעת בכל החלטה שמתקבלת וכן נדרשים להתמודד גם עם אתגרים ומשברים, לבצע פיקוח ראוי, להבין כיצד לשפר ולהעצים את המסוגלות הכלכלית של הארגון.
האחריות של נושא המשרה היא רבה ודירקטור עשוי להיות מואשם ברשלנות בעת אי ביצוע תפקידו במידה ונמצא שרשלנות זו פגעה בטובת החברה.
במקרים שונים בית המשפט חייב דירקטורים בתשלום פיצויים כשהוחלט שדירקטורים אינם מילאו את מחובתם כנדרש ופעלו, למשל, בניגוד אינטרסים. בנושא זה בית המשפט מפעיל את מבחן הסבירות אשר בוחן אם הדירקטור פעל באופן הסביר שבו היה אמור לפעול ונקט את כל אמצעי הזהירות שנדרשו ממנו.

הדרך לדירקטוריון עוברת בקורס דירקטורים

מעוניינים להשתייך לנבחרת הדירקטורים של חברות מובילות במשק? המתעתדים לכהן בתפקידי דירקטור אומנם אינם מחויבים להכשרה ייעודית, אבל בשל התחרות הצפופה והקשחת הקריטריונים, רבים בוחרים לעבור קורס דירקטורים מסודר שיקנה להם את המיומנויות והכלים הנרשים לביצוע המשימות והסמכויות המורכבות מכל הזוויות החשובות – ניהולית, משפטים וחשבונאית.
בקורס נלמדים בין היתר תכנים שקשורים לדיני תאגידים, מבנה הדוחות הכספיים וניתוח דוחות כספיים, היבטי מיסוי, אספקטים רגולטוריים המשפיעים על תהליכי קבלת החלטות והרכבת תוכנית עסקית מזווית הראייה של הדירקטור. עבודת הדירקטור הינה מורכבת בעיקר בתקופות של אי וודאות וטלטלות בשווקים.
אין ספק שדירקטור הוא תפקיד מרתק, אך על הדירקטורים לדעת מה מצופה מהם ולהכין את עצמם לתפקיד בהכשרה תיאורטית ומעשית כולל ניהול סיכונים, אחריות אזרחית ופלילית והכרות עם כל הכלים החשובים לנושאי המשרה.

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...