קורסים מקצועיים למתקדמים

IBM

תכנות בשפת Cobol בסביבת AS/400

מספר הקורס 63781

Blue Education
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

180

מספר מפגשים:

על הקורס בקצרה

שפת COBOL מאפשרת ניהול ועיבוד מידע עסקי בארגונים ונמצאת בשימוש במערכות מידע עסקיות ומרכזיות בארגונים גדולים.

פיתוח COBOL בסביבת  AS/400 הוא תהליך שבו מתבצע פיתוח של תוכניות ממוחשבות בשפת תכנות COBOL על מערכת ההפעלה AS/400 .

פיתוח ב- COBOL ליישומיים ארגוניים תסייע לארגונים להגיע ליעדים העסקיים בסביבת תכנות מקצועית. שפה זו מתייחסת לתכנות ברמה גבוהה הכוללת סדרה של שלבים פרוצדורליים שיש לעבור כחלק מתהליך הפיתוח.

מטרות הקורס

קהל היעד

כל המעוניינים להתמקצע בתחום

מועמדים ללא רקע או עם רקע בסיסי בתכנות

בעלי תואר ראשון או הנדסאים מכל תחום.

תכנית הלימודים

תכני הקורס

The basics

 • The Computer model
 • The Algorithm
 • The Flowchart

Flowcharts – Basic symbols

 • Start
 • Accept
 • Display
 • End
 • Defining/assigning storage

Flowcharts – Advanced symbols

 • Complex assignment (Compute)
 • Conditions – Basic, Complex (AND/OR), Nested
 • Loops – Numbered, Indexed, Conditioned
 • Evaluate
 • Functions
 • Sort
 • Initialize

Flowcharts – File Handling

 • Sequential
 • Break levels
 • Adding direct reads

 

2-COBOL/400

This part of the course goes beyond simply learning the syntax rules of Cobol – you will learn how to analyze, design and structure solutions to real world problems. You will implement advanced programming techniques that will enable you to design programs that are easy to understand and maintain, perform better, and will stand the test of time.

 

Program structure

 • Columns
 • Divisions/Sections

Variables I

 • Basic variable definition
 • Variable assignment

Procedure Division

 • DISPLAY
 • ACCEPT
 • MOVE
 • COMPUTE
 • EXIT PROGRAM
 • Compile & Run

Variables II

 • Negative values
 • Decimal values
 • Variable storage methods (ZONED,PACKED,BINARY)
 • Edit masking
 • Group items
 • Levels (01,03…66,77,88)
 • REDEFINES
 • Arrays (OCCURS) – Single/multi-level

Advanced commands

 • SEARCH
 • Subscripting
 • MOVE by name (CORRESPONDING)
 • Alternative math functions (ADD,SUBTRACT,DIVIDE BY, MULTIPLY)
 • INSPECT TALLYING/REPLACING
 • STRING/UNSTRING

Procedure Division II

 • Initialize
 • Conditions – IF, ELSE, END-IF, NEXT SENTENCE, CONTINUE
 • Tests – IF NUMERIC, VALUE TESTING, AND/OR/NOT logic
 • PERFORM, INLINE PERFORM, PERFORM VARYING
 • Getting DATE, TIME, LDA

Files I

 • INPUT-OUTPUT SECTION definitions – Select/Organization/Access
 • FILE SECTION definitions – FD file structure
 • OPEN/CLOSE
 • READ, READ INTO
 • WRITE, WRITE FROM
 • AT END/File Status
 • Simple sequential read program

Files II

 • Defining Indexed/Direct Access
 • INVALID KEY/File Status
 • Creating and populating reference tables
 • Checking for record locks

Files III

 • Sequential read program template
 • Break level programs
 • Direct reads
 • Updates & Deletes

Interactive/Screen programming I

 • Creating a simple screen (DDS)
 • Creating first screen program template
 • Defining/using INDICATORS
 • Using FEEDBACK-AREA, ONTROL-AREA
 • COPY variations – DD, DDR, DDS, DDSR
 • Creating “WORK WITH” program (Parent/Child)

Program calls

 • CALL … USING
 • LINKAGE SECTION

Print files

 • Creating print/report programs
 • Understanding printer queues and spool files

3-OS/400

 

A Cobol programmer needs to have a basic understanding of what computer operating systems are, what they do, and how to run Cobol under them.

Cobol, like any computer language, can run under a variety of operating systems, but is found predominantly in large organizations (government, finance, transportation).

Most use very large computers with operating systems made by IBM.

In order to prepare you for the real world, you will learn how to create and run your Cobol programs on a large IBM computer knows as the IBM i, formerly known as the AS/400.

You will learn to use many facets of the operating system together with your Cobol programs to create a complete business application.

 

Objects

 • Libraries
 • Commands
 • Programs
 • Files

Database Management

 • Native DDS (PF, LF)
 • Source Files
 • DB2/400
 • SQL (Interactive, RUNSQLSTM, RUNSQL)
 • Query/400
 • File Commands – DSPPFM, DSPFD, DSPFFD, DSPDBR

Work Management

 • What Is A Job
 • Job Attributes
 • WRK*JOB Commands
 • Batch/Online Jobs
 • QTEMP
 • LDA
 • The Job log
 • Library list & commands
 • Subsystems/Job Queues
 • Submitting/Running Jobs

Development Environment

 • PDM (WRKMBRPDM, WRKOBJPDM, Functions & Options)
 • SEU (Functions & Options)
 • The Edit-Comile-Run Cycle
 • Debugging
 • Change Management

The Multi-user Environment

 • User Profile
 • Initial Program
 • Object locks
 • Messages

DB2/400

Cobol programs can do many things, but they are best known for their exceptional ability to access and process data stored in a Database Management System.

 

In this course your will learn how to use IBM’s flagship database – DB2, the most powerful and stable database for large enterprises. You will learn how to create, update and access database tables from within Cobol programs, and other ways, such as using SQL.

All Database Management Systems provide the same functionality and work in a very similar way – this course will open the way for you to learn to work with other leading databases such as Oracle, SQLServer, and others.

 

Data Definition

 • Create
 • Drop
 • Alter
 • Schema
 • Tables
 • Indexes
 • Collections

Data Manipulation

 • Insert
 • Update
 • Delete
 • Select (Functions, View, Join)
 • SELECT statement structure
 • GROUP BY
 • ORDER BY
 • Column Heading Change
 • Predicates
 • Select Conditions

Embedded SQL

 • Host Variables
 • Using SELECT INTO host variable
 • Cursor – Declare, Open, Fetch, Close

Advanced

 • Triggers
 • Stored Procedures (Result Set/Array)
 • Scripts
 • Performance considerations
 • Transaction (Commit/Rollback)

 

PROJECT

The goal of the final project is to create a full Work-With (Parent-Child, Master-Detail, CRUD) Cobol application. The application will manage company Employees.

The first screen will be a subfile displaying details of an employee in each subfile row. In each row there will also be an option field to enable editing, viewing or deleting of an employee record from the Employees file. There is also the standard F6 for adding a new employee to the population.

These 3 subfile line level options take us to the Employee Detail screen where all the chosen employee record fields appear. The detail screen will load the chosen employee record using an IO module (optimized for performance), translate key-value codes from a key-value file, and initialize the screen.

After the user release the screen, the program will first check for function key events. If the user request is to continue (not exit), then the program will proceed to perform screen field validation, first checking for mandatory fields, then checking for values (including the use of routines for date checking, check digit for national id, area codes, etc.), and finally business logic rules such as “an employee cannot start work before the age of 18”.

Upon validation failure, the invalid field will be displayed with the RI and PC indicators on, and an error message will be displayed below.

If validation has succeeded, then the Employee IO module will be employed to insert, update or delete the employee record.

Through the project emphasis will be placed on the use of IO modules, specific subroutines for validation and calculation, performance optimizations, documentation and program structure best practices.

תנאי קדם
 • ראיון אישי / ייעוץ להכוונה מקצועית.
 • יכולת בסיסית של עבודה מול מחשב.
 • 12 שנות לימוד
 • מבדק התאמה פנימי

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...