קורסים מקצועיים למתקדמים

Web Development

Front End Development with HTML5, CSS3 & jQuery

מספר הקורס 42584

חשכ"ל
למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

קורס לקבוצות

הקורס נפתח במתכונת של קבוצה בלבד, בהתאמה אישית לארגונים.
לפרטים נוספים: Muzman@johnbryce.co.il

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מספר מפגשים:

קורס בוקר:

5

מתכונת הקורס

הקורסים המוזמנים לארגונים מותאמים באופן אישי ומלא לצרכי הארגון, מערכי הלימוד גמישים וניתן לשלב בהם תכנים רלוונטיים וייעודיים.

Overview

When dealing with Rich Internet Applications (RIA), development & technologies focus is moving from server to client side. The support for rich client applications reduces server loads and provides better response time and lower server development costs. In order to build rich client side applications correctly, getting familiar with JavaScript wide capabilities along with advanced CSS, HTML & jQuery features is essential. Building reusable, scalable and performance oriented JavaScript code requires a deep understanding of the language and as our applications grow more complex, this is no longer something we can live without.

In this course we will learn the tools and patterns to build scalable JavaScript apps that will serve visitors from many platforms. We will get to know the various Ajax libraries and focus on jQuery to bridge the browser compatibility gap.

On Completion, Delegates will be able to

Develop scalable, reusable and testable JavaScript code as the infrastructure for large scale web applications

Use the jQuery library for DOM access and Ajax

Develop AJAX based applications following the “one .html file” paradigm

Use HTML5 and CSS3 to write modern web applications

Who Should Attend

This course is intended for back end developers who wish to focus on rich client-side techniques and frameworks.

תכנית הלימודים

Full Syllabus
PDF להורדה

Module 1: JavaScript Basics

 • Introduction to JavaScript (in brief)
 • JavaScript Basic Syntax
 • Flow control
 • Objects and Arrays
 • Functions

Module 2: Advanced JavaScript

 • JavaScript Objects Model 
 • This Context
 • Functional programming in JavaScript (Higher Level JavaScript)
 • ES6 – New JavaScript Features:
  • Let, const
  • High order functions
  • Arrow function
  • Class
  • Rest and spread
 • Using callbacks, Promise, Async await
 • Avoiding Global Objects
 • Objects Related Design Patterns:
 • Namespace
 • Private methods
 • Prototypical
 • Inheritance
 • Deployment and Loading optimization strategies

Module 3: jQuery

 • jQuery Library Introduction
 • jQuery concepts – getter and setters
 • jQuery basics – document ready, callback functions
 • jQuery structure and components
 • jQuery Selectors
 • Traversing document elements
 • Modifying CSS attributes
 • Binding and unbinding events
 • Using jQuery’s AJAX Features
 • jQuery Extensions (Plugins)
 • jQuery UI plugin library
 • Writing your own custom jQuery plugins

Module 4: AJAX

 • Why do we need it?
 • XMLHttpRequest
 • $.ajax
 • Axios
 • AJAX Threading Model
 • JSON
 • The same origin policy
 • JSONP
 • CORS

Module 5: HTML 5

 • History API
 • Offline Web Application
 • Local Storage
 • Indexed DB
 • Canvas
 • Web workers
 • Web sockets
 • File API
 • Validation
 • New Form/Input elements
 • Videos and Audio elements
 • Drag and Drop
 • Geolocation
 • XMLHttpRequest 2

Module 6: CSS 3

 • New selectors
 • box-sizing
 • Shadow
 • Border
 • HSL
 • Flex
 • Column layout
 • Element resize
 • Gradient
 • Font Face
 • Media Queries
 • Transformations
 • Transitions

Module 7.1: Introduction to Angular (If time permits)

 • TypeScript
  • Typescript compiler – tsconfig
  • Strongly types
  • Interfaces
  • Public / private
 • Angular-cli
 • Components
 • 2Way-binding
 • Services
 • Routing

Module 7.2: Introduction to React (If time permits) (This module is available only to organizations ordering the course – Organizations can choose between modules 7.1 or 7.2)

 • React-create-app
 • React components
 • Rendering and lifecycles
 • Unidirectional flow
 • State management – redux
 • Saga or Thunk
Prerequisites
 • Previous experience in Object Oriented Programming (like: Java, C++ or C#)
 • Basic knowledge in web concepts and HTML/CSS
 • Basic JavaScript knowledge is highly recommended

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...