קורסים מקצועיים למתקדמים

פיתוח תוכנה

Modern Angular with signals

מספר הקורס 33771

למה ללמוד בג'ון ברייס?
 • למידה חדשנית ודינמית עם כלים מתקדמים בשילוב סימולציות, תרגול וסביבות מעבדה
 • מגוון הכשרות טכנולוגיות עם תכנים המותאמים להתפתחות הטכנולוגית ולביקוש בתעשיית ההייטק
 • מובילים את תחום ההכשרות לעולם ההייטק והטכנולוגיה כבר 30 שנה, עם קהילה של עשרות אלפי בוגרים
 • אתם בוחרים איך ללמוד: פרונטאלית בכיתה, מרחוק ב- Live Class או בלמידה עצמית

המועדים הקרובים

calendar-1.svg 08/09/2024
קורס בוקר

ניתן לפתוח את הקורס בהתאמה אישית ומלאה לצרכי הארגון, במועדים ומערכי לימוד גמישים בשילוב תכנים ייעודים.

משך הקורס

שעות אקדמיות:

40

מספר מפגשים:

Overview

Angular is a JavaScript Client-Side Framework. It maintains compatibility with web standards and is easy to learn. Angular allows you to reuse your code in any deployment target, such as web, mobile web, native mobile, and native desktop. Angular uses the popular reactive programming library RxJS and allows you to build fast applications on the Web Platform. It comes with a great set of tools that helps you write good code, test it and efficiently move it from development to production.

On Completion, Delegates will be able to

Build Single Page Application with Angular

Understand how Angular works

Use best practices for testing, app structure and performance

Who Should Attend

Front-end developers who wish to learn programming with Angular

תכנית הלימודים

Course Contents

Java Script Baseline

 • The 6 types of JS
 • Objects in a non – Object Oriented Language
 • Functions in a Semi Functional Language
 • The role of the “new” and “this” keywords
 • Prototypes in JS
 • Type safety – or their lack of…

Node JS and npm

 • Java Script as a server development language
 • Using Node JS
 • The modularity issue, and the “require” keyword.
 • Using NPM to manage your code?
 • Using NPM to add external packages.
 • Webpack – How can server-side script run on the client.
 • Using npm scripts to manage work environment.

Typescript

 • Understanding Typescript as a concept
 • Type annotations for variables, and functions.
 • Advanced Types: Arrays, Tuples.
 • Type aliases.
 • Object Oriented concepts: Classes, Interfaces, Inheritance
 • Object and Function types.
 • Type Operators: Union and Intersection
 • Generics in Typescript
 • The typescript catches – Compile time only type safety

Angular Basics

Angular Architecture and Concepts

 • Using the angular cli
 • Creating our development environment
 • Creating your first project
 • The angular file structure and project architecture
 • Understanding the new “standalone” architecture
 • Running and debugging our code
 • What is the app config file.
 • Understanding Components
 • What are Decorators?
 • What is Binding?

Angular Components

 • The MVVM paradigm
 • Data binding
 • Understanding directives
 • *ngIf and *ngFor
 • The new control flow @if and @for
 • Template references

Angular Signals

 • Angular Automatic Change Detection
 • Creating settable signals
 • Creating computed signals

Component Authoring

 • Creating new components using the CLI
 • Importing The Common Module
 • Component Inputs – with decorators or with signals
 • Component Outputs – with decorators or with signals
 • Component Models – with signals
 • Lifecycle hooks – Init and Destroy
 • Lifecycle hooks – On change

Angular Services and Logic

Dependency Injection in Angular

 • Understanding the motivation of Dependency Injection
 • The 4 concepts of Angular DI: Consumer, Token (request), Injector, Provider
 • Types of Injectors: Root, Component
 • The @Injectable decorator
 • Types of providers: Class, Existing, Value and Factory
 • Hierarchy of injectors
 • Using the Inject method.
 • Understanding Injection Context

Services in Angular

 • Creating a service
 • Injecting the service
 • Performing asynchronous work
 • Storing and exposing signals

NgRx, Redux and Signal Store

 • The Redux pattern
 • Installing the signal store
 • Creating signal state
 • Creating signal store
 • Adding state
 • Adding Methods
 • Adding computed signals
 • Adding hooks
 • Injecting services
 • Injecting the store
 • Using the store in the component
 • Global Stores vs Component Stores

Promise based Asynchronous Development

 • Understanding Promises
 • Understanding async and await
 • Combining async work in the signals store.
 • Using Http
 • Converting Promises from and to observables
 • Converting Signals from and to observables
 • Signal effects
 • Signal store rxMethods

Angular Features

Routing

 • Understanding the router
 • Configuring the router and Defining Paths
 • Understanding routing in the Standalone architecture
 • Understanding lazy loading of components in the new architecture
 • Passing parameters to components
 • Using inputs to pass parameters from the router.
 • Understanding resolvers
 • Understanding guards

Reactive Forms

 • Understanding forms in angular
 • Typed form groups and controls.
 • Validation and Custom validation
Prerequisites
 • Previous experience in Object Oriented Programming (Java, C++, C#)
 • Basic understanding of the HTTP protocol
 • Basic knowledge of HTML, CSS and JavaScript

 

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...