ניהול סייבר בשרשרת האספקה הארגונית:
תפקיד ההנהלה בחיזוק החוסן הארגוני

ניהול אירועי סייבר והיכולת לעמוד בפני תקיפות סייבר תלויים פעמים רבות בחוסן שרשרת האספקה הארגונית. ישנן רגולציות שונות המגדירות כיצד לנהל את שרשרת האספקה וכיצד לבדוק את חוסנה ועל אלו נוספים תקני 27000. בקורס זה נשלב בין כל הידע הזה לטובת יצירת חוסן ארגונ תוך הדגשת תפקידם של המנהלים בתחום זה.

מטרה ונושאי לימוד

הקורס יכשיר את המשתתפים להבין את הרגולציות השונות הקיימות בתחום הסייבר וכיצד לבנות חוסן ארגוני.

נושאי הלימוד: מושגי יסוד בתחום הסייבר ושרשרת האספקה, רגולציה ישראלית ורגולציה בינלאומית בתחום הסייבר ושרשרת האספקה, המתודה של מערך הסייבר לבדיקת חוסן שרשרת האספקה, תפקידה של ההנהלה בבניית מערך הגנה והיערכות לאירועי חירום, ביקורת.

קהל היעד ותנאי הקבלה

דירקטורים ונושאי משרה מכהנים, מבקרים פנימיים, מנהלי סיכונים ומועמדים לתפקידים בתחומי הסייבר ואבטחת המידע.

מתכונת הלימוד

24 שעות, 3 מפגשים אחת לשבוע בין השעות 8:30-16:00

קורס מכון התקנים

לבוגרי הקורס תינתן תעודה חתומה מטעם מכון התקנים הישראלי

Schedule Appointment

Fill out the form below, and we will be in touch shortly.

לא הצלחנו לאתר את הטופס.

בודק...